Vedligeholdelse af Frederikssund Kulturhavn

Vedligeholdelse af Frederikssund Kulturhavn
Foto: Steen Westh

FREDERIKSSUND: Frederikssund Kulturhavn skal til stadighed have udført et generelt eftersyn, da hele konstruktionen skal vedligeholdes.

Saltvandet tærer meget på jernkonstruktionen (spunsen), derfor foretages der undersøgelser med dykkere med års mellemrum.

Administrationen har bedt en rådgiver om at vurdere behovet for vedligehold af Frederikssund Kulturhavn via et generelt eftersyn og tillige udfærdige en rapport over kommende vedligeholdelsesarbejder.

Årene fremover

I de kommende et til tre år er der behov for udskiftning af dæk og øvrig træbeklædning på vestmolehovedet, tætning af spuns omkring Operapladsen, renovering af redningsstiger og udbedring af sætning ved kanalløb mm. Det forventes at koste cirka 700.000 kroner.

Administrationen anbefaler indkøb og montering af nye redningsstiger, som er selvlysende og med indbygget lys for at skabe bedre tryghed på havnen. Dette er en yderligere omkostning på cirka 240.000 kroner.

Om tre til fem år bliver der behov for renovering af fod ved stenkast samt udskiftning af brodæk og renovering af beklædning af fundament mm. ved Fritidsfiskerhavnen (Stenværkshaven). Omkostninger til dette beløber sig til cirka 1,1 millioner kroner.

Om 5-10 år skal lodbjælker omkring Østkajen og slidt træ på flydebroen udskiftes, og der er behov for en udskiftning af anoder i spuns omkring Operapladsen mm. Pris cirka 420.000 kroner.

Trafiksikkerhed

I alt er der anslåede omkostninger til cirka 2,5 millioner kroner.

Administrationen ser en mulig finansiering via den tekniske anlægspulje i årene frem.

I så fald er konsekvensen, at puljen ikke kan udmøntes til trafiksikkerhedsprojekter.

Andre artikler fra denne uge