Varmeprojekt vedtaget

Varmeprojekt vedtaget

JÆGERSPRIS: Udvalget for Klima, natur og energi har godkendt et projekt, der betyder, at Jægerspris Kraftvarme A.m.b.a. kan reducere afhængigheden af naturgas og få mulighed for at bruge billigere varmekilder.

I dag producerer værket varme fra et solvarmeanlæg, som står for cirka otte procent af varmeproduktionen. Resten af varmeproduktionen er baseret på gas.

Med den aktuelle udvikling i brændselspriser er gas blevet en dyr energikilde. Selskabet ønsker derfor at nedbringe deres afhængighed af gas ved at tilføje mulighed for produktion af varme via andre energikilder.

Klimamæssig gevinst

Konkret vil selskabet udbygge kraftvarmeværket med en varmepumpe på 7,0 MW, en elkedel på 10 MW samt en varmeakkumulator på 3.000 m3.

Selskabets varmeprojekt vil betyde, at brugen af gas stort set udfases; andelen af gasbaseret varme fra selskabet reduceres til 0,6 procent.

Med omlægningen af produktionen på Jægerspris Kraftvarme er der også en klimamæssig gevinst, idet forbruget af fossile brændsler og CO2-udledningen reduceres kraftigt.

Man har anslået, at varmeprojekter vil give en besparelse på godt 5.000 kroner for ejere af et standardhus

Projektforslaget har været i fire ugers høring hos berørte parter. Der er ikke indkommet høringssvar.

Jægerspris

Andre artikler fra denne uge

Det gode Borgerforløb


Af journalist Conny Probst FREDERIKSSUND KOMMUNE: Byrådet har nedsat projektudvalget ”Det gode borgerforløb”. Opgaven for udvalget er at komme med

Læs mere »

Hærværk


Af journalist Conny Probst MØLLEKROGEN: ”Utroligt smukt beliggende bådelaug”. Sådan beskriver Havneguide.dk Selsø Møllekrogs Bådelaug. Den idyl blev ødelagt i

Læs mere »