Valgkampen startede i Vejleby

Valgkampen startede i Vejleby

Bylaugene fra Vellerup, Vejleby og Ferslev fik skudt i gang i valgkampen på Snogekærgård.

 

 

VEJLEBY: Bylaugene i Ferslev, Vellerup og Vejleby har igennem flere år haft et tæt samarbejde for at styrke landsbyerne i Frederikssund Kommune.
– Snakken kommer ofte op omkring, hvorvidt byrådet og dermed politikerne overhovedet er klar over de udfordringer, vi har som små lokalsamfund i en stor kommune, der fokuserer på centralisering, brobygning og Vinge, fortæller formand for Ferslev Bylaug, Marianne Hedegaard.
Ud fra disse snakker udsprang ideen om at invitere lokalpolitikerne til en valgaften i Udkantsfrederikssund.
Ti lokalpolitikere fra forskellige partier havde meldt sig til panelet. Aftenen startede med fællesspisning – og menuen stod på stegt (valg)flæsk med persillesovs. Ved mødets start var omkring 75 lokale borgere mødt op for at deltage i debatten.
Lene Ottesen fra Vejleby Bylaug bød velkommen til det første vælgermøde overhovedet i området og gav ordet til ordstyrer Bjarne Nielsen fra Skibby Aktive.
Politikerne i panelet fik indledningsvis tre minutter hver til at redegøre for egne synspunkter. Der var på forhånd udsendt spørgsmål til panelet om eksempelvis infrastruktur inklusiv offentlig transport, mobildækning, en eventuel betydning af skolelukninger, centralisering, områdets udvikling, den kommende bro, en eventuel landsbypolitik med mere.
– Der var et ønske om at få valgløfter på bordet, og det kunne konstateres, at der faktisk var et flertal i panelet for at bevare Landsbypuljen som i de kommende budgetforhandlinger er lagt op til at blive fjernet, siger Marianne Hedegaard.

 

 

Skolelukning
Men ellers var der megen bitterhed og vrede blandt tilhørerne over skolelukning og skolecentralisering og følgerne af det for lokalsamfundet.
– Fjordlandsskolen har dårlig trivsel, så børnene flyttes til andre skoler uden for området. Det betyder, at børnene efterhånden ikke kender hinanden i landsbyerne. Det tiltrækker ikke nye børnefamilier.
– Nedlæggelse af busruter gavner heller ikke tilflytningen.
Der var også et stort ønske om at få anlagt cykelstier af hensyn til børnene.
– Panelet svarede, at der ikke er penge til stisystemer. Men måske kan penge fra Klyngelandsbyer blive brugt på det.
Derudover følte mange af de frivillige i området, at de havde været holdt for nar med frivilligt arbejde på flere områder.
– Efter at have lagt et kæmpe arbejde i eksempelvis udarbejdelse af stisystemer i forbindelse med et projekt fra Københavns Universitet om ”åbne landskaber” var svaret fra panelet, at der ikke havde været en forventningsafstemning, og at der ikke havde været afsat penge på forhånd.
– Samme følelse gjaldt også invitationerne til budgetforhandlinger i kommunen og hvad man kunne bruge Ferslev Skole til, når den var lukket.
– I alle tre tilfælde resulterede den frivillige arbejdskraft i ingenting. Men det værste var, at der ikke engang blev informeret om ingenting. Der havde ikke været nogen form for tilbagemelding, forklarer hun.
Vigtigheden af frivillige i yderområderne blev understreget af ordstyreren til sidst: – Vi dør, uden det frivillige arbejde.
– Ordstyrer Bjarne Nielsen sluttede med at sige, at graden af ærlighed hos politikerne havde været fin – og at det var flot, at dette lille område i kommunen havde magtet at lave det største fremmøde i området.
Deltagende politikere: Tina Tving Stauning (A), Andreas Ryge (B), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Ole Frimann Hansen (F), Marianne Porsborg (I), Lars T. Bostrøm (O), Kristian Moberg (V), Casper Pedersen (Ø) og Guillermo Rosas (Å).

Andre artikler fra denne uge