Ugens klumme af Charlotte Drue Aagaard

0

Sammen bygger vi BRO!

Klummen er et fast indslag i Hornsherred Lokalavis, hvor vi har givet pennen fri til en gruppe mennesker, der har det til fælles, at de alle på den ene eller den anden måde er rodfæstet i Hornsherred. Det er avisens faste holdeplads for markante meninger og gode personhistorier, alle med udgangspunkt i ugens skribent, men først og fremmest med Horrensherred i centrum.

BROEN – en forening, der hjælper
udsatte børn til et aktivt fritidsliv

BROEN har som formål at støtte socialt udsatte børn og unge med kontingenter og udstyr til idræt eller andre fritidsaktiviteter. Målet er at få børnene ud blandt andre børn, hvor de kan være en del af et positivt fællesskab og spejle sig i voksne rollemodeller og dermed få nogle succesoplevelser og en styrket tro på sig selv. Det foregår i lokale foreninger og klubber med sport, spejder, teater, musik, billedskole eller andre aktiviteter for børn og unge som omdrejningspunkt.

BROENs lokalforeninger hjalp i 2020 4.869 børn og unge til en meningsfuld fritid i gode fællesskaber.

Så her i 2021 blev BROEN Frederikssund stiftet og en flok lokale ildsjæle har dannet en bestyrelse. Jeg er så privilegeret, at blive valgt som næstformand. Det har været en fantastisk proces, at være med til at bygge en forening op fra starten af. Vi har fået god støtte fra vores hovedorganisation BROEN Danmark.
Allerede nu har BROEN Frederikssund modtaget 2 meget flotte donationer – bl.a. fra Poul Erik Bech Fonden, hvor vi har modtaget 50.000 kr. samt fra Haldor Topsøe, hvor vi har modtaget 15.000 kr. i donation.
VI har indtil videre modtaget 8 ansøgninger – som alle er blevet godkendt og bevilget. Det har været en ganske særlig glæde, at samarbejde med kommunen og de frivillige i foreninger. Her er der også allerede nu flere foreninger, som har tilkendegivet, at de gerne vil være BROEN Frederikssunds samarbejdspartner. Heriblandt Frederikssund Volleyball Klub, Frederikssund Esport samt IF1864 – Frederikssund Bueskytter. 

BROEN hjælper børn fra socialt udsatte familier – det kan eksempelvis være enlige mødre/fædre, sygdomsramte familier og familier med sociale problemer, hvor familiens situation betyder, at barnet ikke har mulighed for at deltage i et aktivt fritidsliv sammen med andre børn eller unge.

Børnene finder vi frem til gennem et samarbejde med blandt andet lærere, pædagoger, sagsbehandlere, sundhedsplejersker og andre fagpersoner i kommunen. Et eksempel kan være fra en skole: En lærer har kendskab til et barn, der har et behov for et aktivt fritidsliv, men familien har ikke økonomisk mulighed for at dække udgiften. Derefter henvender læreren sig til BROEN og formidler kontakten. Hvis forældrene giver deres samtykke, kan barnet i løbet af kort tid påbegynde en aktiv fritid i en lokal forening med BROENs støtte.

Desuden er vi i BROEN især optaget af at skabe bedre forhold for børn og unge med hensyn til børnefattigdom, trivsel og ulighed jf. FN’s Verdensmål.

Verdensmål 1: Afskaf fattigdom
Verdensmål 3: Sundhed og trivsel
Verdensmål 10: Mindre ulighed

I 2020 var der i alt 222 frivillige ildsjæle i BROENs 32 lokalforeninger. Bestyrelsen for BROEN Danmark er også frivillig og består af 7 faste medlemmer og 2 suppleanter, hvoraf jeg er den ene.Aktuelt er der 33 lokalforeninger af BROEN fordelt ud over Danmark.

BROEN Frederikssund er nr. 33 og vi glæder os til, at bygge BRO i vores kommune.

Charlotte Drue Aagaard bor i Lyngerup.
Hun er bl.a. formand for Stafet for Livet – Frederikssund, stifter af HJÆLPSOMME HÆNDER – Jægerspris & Omegn og JULEHJERTER – Jægerspris & Omegn, medstifter og bestyrelsesmedlem i Feminine Fodaftryk og bestyrelsesmedlem i Lyngerup Bylaug.

Deltag i debatten
Share.

About Author