Udvisninger af flygtninge er kommet til Frederikssund

0

Af Kirsten Folke
Mosevej 11, Jægerspris
Kandidat for Enhedslisten
ved KM21

 Selv kender jeg til én familie på 6 personer. De 2 ældste skulle til studentereksamen til sommer.

De er så uheldige at komme fra Damaskus.                                                                                                                        Jeg har kendt familien siden 2015 og har via mit frivillige arbejde  i DFH og Røde Kors arbejdet for integrationen her også. Kommunens integrationsteam har ligeledes arbejdet hårdt og godt.

Udover det er dybt deprimerende, og man føler sig så magtesløs, har jeg et spørgsmål til politikerne og socialdemokraterne især: Hvornår træder I i karakter?

Enhedslisten fremsatte forslag i efteråret på byrådsmøde, om at man skulle tilkendegive over for regeringen, at Frederikssund kommune kunne og ville tage imod flere flygtninge, 

Der var en god debat, men forslaget blev ikke vedtaget på trods af, at Socialdemokraterne blandt andet støttede forslaget.  

Nu må familier rejse i nattens mulm og mørke, for ikke at ende i udrejsecentre. Vi ved alle, hvilken kummerlig tilværelse flygtninge har der.

Jeg savner i den grad, at Socialdemokratiets bagland, både politikere og støtter, giver sig til kende. At I gør jeres for at påvirke vores integrationsminister og regering.

Hvordan kan I stiltiende se til, at flygtninge må flygte videre , uden at vide hvad de kommer ned til. Er der bolig, arbejde, uddannelsessteder, sundhedsvæsen? Er der sikkerhed for ikke at 

Ingen repræsentanter fra regeringen har vovet sig til Damaskus. Der er ikke sikkert.  Ambasaden er flyttet.  

Hvordan kan i sove godt om natten?

Nu frygter jeg hver dag, at flere at vores arbejdssomme flygtningevenner forsvinder. 

Deltag i debatten
Share.

About Author