Udsætning af fugle kræver registrering i Miljøstyrelsen

Udsætning af fugle kræver registrering i Miljøstyrelsen

Udsætning af fasaner, gråænder og agerhøns kræver ingen særlig tilladelse, men man skal overholde et regelsæt, og al udsætning skal registreres hos Miljøstyrelsen.

NATUREN: I april måned går starten for udsætning af fugle. Gråællinger og kyllinger af fasan og agerhøne bliver i stor stil sat ud naturen i Danmark for senere at bliver genstand for jagt.

Det kræver ikke nogen særlig tilladelse at sætte fuglene ud, men der er en række regler, man skal overholde, og enhver udsætning skal desuden registreres i Miljøstyrelsens digitale indberetningssystem. 

Det gælder uanset antallet af fugle. Der er ingen nedre grænse. I

ndberetningen skal ske via Miljøstyrelsens hjemmeside senest en uge efter udsætningen. 

Sæt dig ind i reglerne
– Vi får en del spørgsmål om udsætning af fuglevildt, og vi svarer gerne, for der er tilsyneladende behov for at få reglerne præciseret,” konstaterer Søren Egelund, fuldmægtig i Miljøstyrelsen.

Reglerne indebærer blandt andet, at man skal deltage i et kursus om udsætning, som er godkendt af Miljøstyrelsen, hvis man vil udsætte mere end 100 fugle i alt. Man kan altid udsætte op til 100 fasaner og agerhøns på en ejendom under hundrede hektar og én fugl per hektar, hvis ejendommen er over 100 hektar. 

Vil man udsætte flere fugle, skal man udarbejde en biotopplan, anmelde den til Miljøstyrelsen og gennemføre den i praksis.

En biotopplan består af tiltag, som gør et område i landskabet mere tiltrækkende for vildtet. 

Biotopen skal ligge på dyrket mark i tilknytning til eksisterende naturområder eller op ad markveje, markskel, læhegn, vandløb eller lignende. Når det gælder gråænder, må man udsætte én ælling pr. 150 kvadratmeter åben, ubevokset vandflade eller én voksen and pr. 300 kvadratmeter.

Hjemmeside giver overblik
Miljøstyrelsen har en særlig hjemmeside, hvor man kan få overblik over reglerne for udsætning, biotopplaner og indfangning af fasaner til æglægning. 

Den kan man studere nøje, inden man begynder på udsætningen.

Andre artikler fra denne uge