Udflytning er sløseri med skattekroner

Udflytning er sløseri med skattekroner
Rasmus Stoklund, folketingskandidat (S)

Af Rasmus Stoklund,
folketingskandidat (S)
 

Vores velfærdssamfund afhænger af, at vi alle har tillid til, at vores skattekroner bruges på at drive gode skoler, plejehjem, sygehuse og alt det andet, som vi i Danmark ønsker at klare i fællesskab. 

Den tillid, vi som borgere viser det politiske system, er helt afhængig af, at pengene ikke ødsles væk. 

Desværre har der de senere år været en række eksempler på, at det er gået galt. Man har truffet useriøse beslutninger, der har handlet om at fiske stemmer i vælgerhavet, frem for at sikre den mest effektive brug af skattekronerne. 

Udflytningen af statslige arbejdspladser kommer til at koste skatteyderne et endnu ukendt milliardbeløb, når alt tælles med. 

På usaglig vis har man meddelt styrelser og andre statslige arbejdspladser, at de ikke længere kunne ligge i hovedstadsområdet, men nu skulle spredes udover især Jylland og Fyn. 

Helst i de områder hvor Venstre har tabt mange vælgere de senere år. 

Prisen for flytteomkostninger, rekruttering, fratrædelsesordninger, dobbelt husleje, indretning, konsulenter, produktionstab og meget andet betaler skatteyderne. 

Medarbejderne oplever, at miste deres arbejdsplads uden nogen saglig begrundelse, og da de fleste jo har børn og ægtefælle, der også arbejder, er det svært at rykke teltpælene op og flytte fra hovedstadsområdet til Hjørring eller Svendborg.

Endelig betales prisen af de borgere og virksomheder som styrelserne er sat i verden for at betjene. 

Senest kunne Altinget (12.11.2018) berette, at udflytningen af Styrelsen for Patientklager vil betyde stærkt forlænget ventetid for uheldige patienter, fordi stort set ingen medarbejdere flytter med styrelsen til Aarhus.  

Udflytningen af statslige arbejdspladser er gået for vidt. 

Den har fundet sted uden skelen til, om det giver sagligt mening eller ej, og det er en uværdig måde at håndtere den magt på, som en regering har over den offentlige sektor. 

Andre artikler fra denne uge