Tryghed og kriminalitet til debat på borgermøde

Tryghed og kriminalitet til debat på borgermøde
Panelet fra venstre: Borgmester Tina Tving Stauning, centerchef for Familie og Rådgivning Laila Lunddorf, centerchef for Børn og Skole Trine Venbjerg Hansen, områdebetjent Lars Thomsen, områdebetjent Michael Dettmann, SSP-koordinator Jacob Jørgensen. Foto: Frederikssund Kommune

FREDERIKSSUND KOMMUNE: På byrådsmødet den 2. marts drøftede Byrådet kriminalpræventive indsatser og situationen omkring tryghed i Frederikssund Kommune. Udløberen af denne debat blev blandt andet et borgermøde, der blev holdt i Frederikssundhallen i slutningen af april.

Her bød borgmester Tina Tving Stauning (A) velkommen:

– Vi har haft en lang drøftelse i byrådssalen, og jeg har som borgmester haft en del henvendelser omkring tryghed, unge, stofmisbrug, gadebelysning, tidlig indsats, klublivet for unge, vores byer og deres indretning. Snakke som viser, at vi ser mange veje for at kriminalitetsforebygge og mange veje for at arbejde med tryghed.

Herefter gennemgik borgmesteren aftenens program. Et program, der indeholdt oplæg fra både Nordsjællands Politi og kommunens SSP-koordinator.

Frederikssund
Kommune er
gennemsnitlig

Svend Foldager fra politiet kunne fortælle, at statistikken viser, at Frederikssund Kommune er meget gennemsnitlig, når det handler om antallet af anmeldelser pr. indbygger og om kriminalitetens alvorlighed.

Ser man på de sigtedes alder, så er der i Frederikssund Kommune flere 15 – 19-årige, der bliver sigtet end i resten af politikredsen.

Omvendt er der i Frederikssund Kommune færre 20 – 24-årige, der bliver sigtet end i resten af kredsen.

Kigger man på antallet af anmeldelser om vold i perioden 2017 – 2021, så ligger Frederikssund Kommune lavere end resten af politikredsen i alle årene.

Svend Foldager slog fast, at kriminalitetsudfordringerne i Frederikssund Kommune – set med politiets briller – altovervejende handler om færdselslovsovertrædelser.

Vold ligger langt nede på listen under både tyveri, indbrud og økonomisk kriminalitet.

Frederikssund Kommunes SSP og Exit-koordinator, Jacob Jørgensen, fortalte om SSPs arbejde herunder om gadeteamets medarbejdere, der dels er observerende og opsøgende i gadebilledet, men som også er til stede ved arrangementer som sidste skoledag og fyrværkeridemonstrationer for skolernes 5. klasseselever.

Jacob Jørgensen vurderede, at der i Frederikssund Kommune er blevet færre, som begår kriminalitet. Men at dem, der gør, er blevet mere aktive.

Følelser og fakta

Ved den efterfølgende dialog på borgermødet, var der blandt andet spørgsmål netop om omfanget af voldsepisoder og grovheden af den begåede vold.

Områdebetjent Lars Thomsen gav sit bud:

– For år tilbage var der væsentlig mere natteliv i Frederikssund, end der er i dag. Man drak øl og fik en kæp i øret. I dag er det stoffer, og det gør nok, at volden bliver mere primitiv og afstumpet, sagde han og blev suppleret af Jacob Jørgensen fra SSP:

– De ting, der sker, ser vi i dag også på de sociale medier. Her kan vi se omtale af den samme episode mange gange, og det kan måske give indtryk af, at det er værre, end det i virkeligheden er.

Områdebetjentene kunne i øvrigt forsikre om, at der også er politi til stede i Frederikssund Kommune efter klokken 16.

– Vores vagtcentral ligger i Helsingør. Hvis de kan se, at der mangler biler i det vestlige område af politikredsen, så vil de dirigere folk over til Halsnæs, Frederikssund og Egedal.

– I Frederikssund er der også en hundepatrulje, som vi områdebetjente samarbejder med, fortalte områdebetjent Michael Dettmann og tilføjede, at der arbejdes på at opsætte overvågningskameraer flere steder i Frederikssund bymidte.

Dialogen forsætter online

Dialogen på borgermødet kom både omkring klubber, trivsel blandt unge, forældrenes rolle, overvågning, tidlig indsats, opklaringsprocenter og fysiske forandringer i byrummet med mere.

Og dialogen fortsætter online, fortalte Julie Becher, der er direktør for Opvækst, Uddannelse og Kultur i Frederikssund Kommune.

Hun præsenterede en digital platform for borgerinddragelse, hvor borgerne kan komme med deres egne ideer til, hvordan man kan øge trygheden og forebygge kriminalitet i kommunens byer.

Samtidig kan man se og kommentere andre borgeres ideer.

– Her er alle velkomne til at give deres besyv med, og ideerne vil indgå i det fremadrettede arbejde i kommunen, sagde borgmester Tina Tving Stauning i sin afrunding på mødet og tilføjede:

– Byrådet har sat en proces i gang i alle fagudvalg, der i den kommende tid skal vurdere, hvilke tiltag, der kan gøres inden for hvert enkelt udvalgs område, for at skabe større tryghed og forebygge kriminalitet i Frederikssund Kommune.

Andre artikler fra denne uge