Trivsel i folkeskolen skal prioriteres op – ikke ned

Trivsel i folkeskolen skal prioriteres op – ikke ned

Af Anna Poulsen (SF)
Rasmus Petersen (EL)
Ole Frimand (SF)
og Søren Weimann (RV)

Frederikssund Kommune fattes penge.

Det gør den blandt andet, fordi udgifterne til det specialiserede område stiger.

Flere elever i den almindelige folkeskole kæmper med mistrivsel.

Hvis den udvikling fortsætter, så vil en stigende mistrivsel i almenskolen være en medvirkende årsag til, at endnu flere elever har brug for specialiserede skoletilbud.

Det er en negativ spiral, der bliver dyrere for kommunekassen, men desværre først og fremmest for de børn, der mistrives.

Derfor afsatte Byrådet i budget 2023 1,75 mio kroner til, at kommunens folkeskoler kan skabe mere trivsel blandt eleverne i almenskolen.

Man kan diskutere om det er nok, men det i hvert fald et skridt i den rigtige retning.

Derfor vil SF, Enhedslisten og de Radikale ikke være med til at reducere den pulje for at lukket budgethullet, ligesom vi ikke vil være med til at skære i puljen til kompetenceudvikling af de ansatte på skolerne.

Hvis vi skal bryde den negative spiral, så er det alt for kortsigtet at annullere de værktøjer, som skal være med til at løse opgaven fremadrettet. Men budgethullet skal lukkes. Vi har udgifter lige nu, som skal betales.

Da vi lagde budget 2023 i slutningen af sidste år, buldrede priserne på energi opad, og derfor afsatte vi 15 mio. kr. i budgettet til at imødegå de store prisstigninger.

Det var fornuftigt dengang, men heldigvis er energipriserne i de første fem måneder af 2023 faldet mere til ro.

Derfor foreslår SF, Enhedslisten og de Radikale, at vi bruger 1,7 af de 15 ekstra mio kroner til at lukke den sidste del af hullet, så vi fortsat opprioriterer trivslen i Folkeskolen.

Andre artikler fra denne uge

Mod højere luftlag


Modelflyvningens dag finder sted søndag 26. maj 2024. JÆGERSPRIS: Hvert år fejres Modelflyvningens dag. I år falder dagen søndag 26.

Læs mere »