Trafiksikkerhedsforanstaltninger i Dalby

0

DALBY: Teknisk Udvalg har på det første møde efter sommerferien diskuteret, hvordan man kan forbedre trafiksikkerheden på Østergaardsvej.

Hovedgaden gennem Dalby er smal og belastes af og til af tungere trafik. I de eksisterende vejindsnævringer er der ikke tilstrækkelig med plads, og de bløde trafikanter kan have svært ved at placere sig. Især fordi oversigtsforholdene er utilstrækkelige eller stærkt begrænset flere steder, hvilket giver anledning til unødige farlige trafikale situationer.

Administrationen havde foreslået, at:

•  Oversigtsforholdene i krydset Østergaardsvej/Dysagervej forbedres med ny afmærkning.

• På Østergaardsvej etableres der påkørselsvenlige steler og oversigtsforholdene i krydset Østergaardsvej/Storgårdsvej forbedres.

• På Østergaardsvej mellem sidevejene Dysagervej og Storgårdsvej foretages der afmærkning, der tydeligt adskiller fodgængerareal og kørebaneareal.

• På Solbakkevej, i sydlig retning, asfalteres det eksisterende grusareal og den brede kantlinje forlænges.

Projektet er anslået til 150.000 kroner, som finansieres dels af slidlagspuljen, da der etableres asfalt, dels inden for eksisterende driftsramme (trafiksikkerhed).

Teknisk Udvalg godkendte forslaget, under forudsætning af dialog med bylauget. 

Deltag i debatten
Share.

About Author