Trafikløsning bliver dyrere

0

JÆGERSPRIS: Teknisk Udvalg besluttede i starten af 2021 at afsætte 500.000 kroner til forbedring af krydset Landerslevvej/Hyllestedvejen af hensyn til trafiksikkerheden for de bløde trafikanter.

Ved skitsering af løsninger med en trafikrevisor blev løsningen udvidet, og der blev udarbejdet et nyt overslag på 1.600.000 kroner. I september 2021 blev projektet udskudt til genprioritering.

Prisstigninger

Administrationen har nu haft anlægsprojektet i udbud hos tre entreprenører, der er kommet med bud på mellem 2,2 millioner og 3 millioner kroner.

Overslaget på 1,6 millioner kroner er ikke længere tilstrækkeligt grundet prisstigninger.

Projektet blev sat i gang sommeren 2022 med projektering og erhvervelse af de fornødne arealer. Administrationen har på nuværende tidspunkt haft udgifter til rådgiver og arealerhvervelse på 170.000 kroner. Dertil har administrationen også udgifter til rådgiver på cirka 134.000 kroner.

Alt i i alt forventes der at komme en merudgift på en million kroner, som administrationen anbefaler finansieret af den tekniske anlægspulje 2023. Der er afsat 3,4 millioner kroner til den tekniske anlægspulje i budget 2023.

Share.

About Author

Avatar photo