Tolleruphøj er klar til at modtage syge borgere

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Kommunen er klar til at modtage syge borgere, der bliver udskrevet fra hospitalerne for at skabe plads til kritisk syge COVID-19 patienter. Der er oprettet midlertidige sengepladser på omsorgscentret Tolleruphøj, hvor man er godt forberedt på at modtage syge borgere.

Tolleruphøj er valgt til at modtage de COVID-19 smittede borgere fra hospitalerne, fordi der hurtigt kunne oprettes midlertidige pladser, og fordi det er muligt at afskærme en hel afdeling fra resten af omsorgscentret. 

De midlertidige pladser bliver primært for borgere, der allerede modtager pleje fra Frederikssund Kommune. Det kan være beboere fra omsorgscentre, fra bosteder eller borgere, der modtager hjemmehjælp og ikke kan klare sig i eget hjem, så længe de er syge.

Ekstra personale
De smittede borgere, som kan blive udskrevet fra hos-
pitalerne, skaber et behov for mere personale. 

Og da personalet ikke må skifte mellem de to afdelinger på Tolleruphøj, har det været nødvendigt at finde ekstra personale. 

Det er indtil videre lykkedes uden problemer, da flere sygeplejersker, SOSU-assistenter med mere har meldt sig frivilligt til at passe de smittede borgere.

Der er gjort klar til at lave 28 sengepladser. Borgere, der ikke er plejekrævende, vil blive udskrevet til eget hjem og skal have kontakt med egen læge.

Deltag i debatten
Share.

About Author