To menighedsråd bliver til et

To menighedsråd bliver til et

KIRKE HYLLINGE: Menighedsrådene i Kirke Hyllinge og Lyndby har besluttet at ville lægge sig sammen til ét menighedsråd – Kirke Hyllinge-Lyndby sognes menighedsråd.

Det indebærer, at der til det kommende menighedsrådsvalg i september dette år kun skal vælges ét råd med medlemmer fra begge sogne.

Man har i fællesskab besluttet, at rådet skal bestå af 10 medlemmer med fem fra hvert af sognene.

En beslutning om sammenlægning kan dog kun føres ud i livet efter godkendelse af folkekirkemedlemmerne i de to sogne.

Derfor skal der holdes et møde, hvor der orienteres om begrundelsen for sammenlægningen og, at der sognevis skal stemmes om sammenlægningen.

Det kommer til at foregå i præstegården, Bygaden 33, onsdag, den 13. marts klokken 19.

Andre artikler fra denne uge