Tilsyn med omsorgscentrene i 2023

Tilsyn med omsorgscentrene i 2023

Af journalist Conny Probst

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Frederikssund Kommune skal – ifølge Serviceloven – føre det driftsorienterede tilsyn med plejecentre og friplejecentre beliggende i kommunen.

Tilsynene blev i 2023 foretaget af BDO på vegne af Frederikssund Kommune.

Alle omsorgscentrene har i 2023 en gennemsnitlig score på over 4 ud af 5.

Alle omsorgscentrene på nær Tolleruphøj og Nordhøj har fået en højere samlet score i 2023 end i 2022.

Attendo Lærkevejs samlede score er faldet med to point og gennemsnittet ligger på 3,83.

Dokumentationen halter

Tilsynet har givet flest anbefalinger målrettet dokumentationen.

Det er tilsynets samlede anbefaling, at ledelsen styrker den målrettede indsats på dokumentationsområdet, så dokumentationen udføres efter gældende retningslinjer på området.

Mad og måltider er ligeledes et tema, der har givet anledning til en række anbefalinger om en målrettet indsats på området.

Fire omsorgscentre har modtaget anbefalinger til temaet Pleje og støtte. Baggrunden for anbefalingerne varierer mellem centrene, men de vurderes at være relevante faglige opmærksomhedsområder på tværs af omsorgscentrene.

Lange ventetider

Sagen har været sendt i høring i Seniorrådet og Rådet for handicap, psykiatri og udsathed.

Handicaprådet har bemærket sig, at der fortsat synes at være et generelt problem på samtlige omsorgscentre med dokumentation, og at der ikke har været nogen udvikling på dette område siden 2022 bortset fra på et enkelt omsorgscenter(Solgården).

I forhold til vurderingen af Pleje og Støtte bemærker Handicaprådet, at der er særligt alvorligt, at beboerne oplever lange ventetider på besvarelse af nødkald.

Rådet anbefaler, at dette område bør undersøges nærmere og have særlig ledelsesmæssigt fokus.

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »