Tag hensyn til vores svageste

Tag hensyn til vores svageste

Af Inge Messerschmidt
gruppeformand DF

Den vel gennemarbejdede “Handicap- og psykiatripolitik 2023-26” blev vedtaget på byrådsmøde 1.marts.

Der har været bred inddragelse i arbejdet, fortalte udvalgsformanden for Social – og sundhedsudvalget ved fremlæggelsen på byrådsmødet – bl.a. via workshops hvor “kommunikation/information” fra kommunen til borgerne fyldte meget på workshoppen i august. “Dette tema bør få en særlig opmærksomhed, når der skal udarbejdes handleplaner for temaerne i handicap-og psykiatripolitikken – således at det ikke bare forbliver en målsætning i politikken, men omsættes til konkrete aktiviteter”, skriver Handicaprådet i høringssvaret bilagt sagen.

Nu venter så arbejdet med udarbejdelse af handleplaner for at få ført politikken ud i livet.

I den forbindelse henviste jeg på byrådsmødet til en forespørgsel, jeg tidligere har rejst, og som meget passende kan høre ind under dette tema.

Nemlig at kommunen ikke op mod helligdage og weekender skal sende mails til sårbare borgere med afgørelser og information, som kan skabe unødig angst og utryghed, når man ikke kan komme i kontakt med afsender og sagsbehandler, hvis man ikke kan forstå mailen.

Tidligere tilbagemelding fra administrationen har været, at man ville kontakte andre kommuner, der efterlevede dette. Derefter er intet hørt.

Men stor opfordring fra Dansk Folkeparti til udvalgsformand Anne Sofie Uhrskov om at tage dette med i udarbejdelsen af handleplan.

Andre artikler fra denne uge