Store fordele med ny velfærdsteknologi

Store fordele med ny velfærdsteknologi
Mekanikken i bunden af den intelligente sengebund. Foto: Frederikssund Kommune

På Frederikssund Kommunes omsorgscentre har man taget intelligente sengebunde i brug. De har en positiv effekt på borgernes tryksår og nattesøvn og medvirker samtidig til bedre udnyttelse af særligt nattevagtens tid.

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Frederikssund Byråd har vedtaget at afsætte en million kroner årligt til velfærdsteknologi i årene 2021-2024.

Velfærdsteknologi kan være både digitale og ikke digitale produkter, der er målrettet sårbare børn og voksne samt børn og voksne med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

På et byrådsmøde tidligere i år fik politikerne en orientering om status på brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler.

Intelligente sengebunde

I evalueringen kan man blandt andet læse, at man på Frederikssund Kommunes omsorgscentre i 2022 har indkøbt og afprøvet 15 stk. intelligente Soft Tilt-sengebunde.

Det er en sengebund, der automatisk vender borgere stille og roligt fra side til side, og det har givet flere fordele.

De nye intelligente sengebunde bruges til borgere, der i løbet af dagen eller natten har brug for at blive vendt i deres seng.

Her har borgerne oplevet forbedret nattesøvn, fordi man forstyrres mindre af den intelligente sengebund end af manuelle vendinger af personalet om natten.

Sengebunden har også forbedret helingen og forebyggelsen af tryksår.

Ifølge centerterapeut Mette Ørvad kommer den nye teknologi ikke kun borgerne men også medarbejderne til gode.

Det har frigivet tid til andre opgaver, og medarbejderne oplever også, at deres krop aflastes fysisk, når de anvender den intelligente sengebund:

– Det automatiske vendesystem har forbedret vores arbejdsmiljø, fordi vi undgår de manuelle vendinger af beboerne. Nattevagten har især fordel af det, da der er flere vendinger i nattetimerne. Desuden hjælper det med heling af tryksår, så de varme hænder kan bruges til noget andet. Beboerne får en meget bedre søvn, fordi de ikke forstyrres med vendinger. De vågner op mere udhvilede, med flere ressourcer til at klare dagen. Beboere med rum- eller retningsforstyrrelse undgår den stress og utryghed, det er at blive vendt manuelt, og beboere med smerter oplever lindring ved at undgå de manuelle vendinger.

– Den intelligente sengebund er også god i de terminale forløb, hvor vi kan give den sengeliggende beboer en mere skånsom og fredelig afslutning på livet sammen med deres pårørende, fordi vi ikke skal udføre de hyppige manuelle vendinger, fortæller Mette Ørvad, der er centerterapeut på De Tre Ege og Nordhøj i Frederikssund Kommune.

Kvalitet og arbejdsmiljø

Formålet med brug af velfærdsteknologi er at opnå:

• Bedre kvalitet for borgere med behov for hjælp til at kunne udfolde sig personligt og leve et selvstændigt, frit og værdigt liv i trygge rammer.

• Bedre arbejdsmiljø og -glæde blandt medarbejderne. Velfærdsteknologi spiller en vigtig rolle i at gøre arbejdslivet mere skånsomt og attraktivt.

• Bedre udnyttelse af de kommunale/offentlige ressourcer.

Andre artikler fra denne uge