Stor spørgelyst ved borgermøde om budget 2021

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Den 31. august sendte borgmesteren et forslag til budget 2021 – 2024 i høring. Sammen med budgetforslaget blev der også fremlagt en investeringsplan, der strækker sig over ti år fra 2021 – 2030. 

Som led i høringen blev der i sidste uge holdt borgermøde i Slangerup Idræts- og Kulturcenter, hvor lidt over 60 borgere havde tilmeldt sig. 

Budgettet er tilført 55 mio. kr.
Borgmester John Schmidt Andersen (V) bød velkommen og fortalte blandt andet, at der i forslaget er lagt op til at tilføre budgettet cirka 55 millioner kroner til velfærdsområderne. Det skal sikre, at det nuværende serviceniveau kan holdes i en situation, hvor behovene øges inden for forskellige områder. 

Herefter gennemgik kommunaldirektør Torben Kjærgaard budgetforslaget i hovedtræk. Han forklarede blandt andet, at der i 2021 er afsat 163,5 millioner kroner til anlægsinvesteringer, og at der i hele investeringsplanens levetid, 2021 – 2030, foreløbigt er prioriteret anlæg for lidt over en milliard kroner.

For ikke at overskride den serviceramme, der er aftalt mellem regeringen og kommunerne foreslås det, at finde besparelser for 19 millioner kroner i 2021. 

Dertil er der udarbejdet et katalog af mulige besparelser, som fremgår af høringsmaterialet. 

Der er endnu ikke taget politisk stilling til disse forslag.

Mange spørgsmål
Efter introduktionen til tallene kunne borgerne gå rundt til cafeborde, der repræsenterede kommunens forskellige serviceområder, hvor udvalgsformænd, byrådsmedlemmer og embedsmænd stod klar til at fortælle, forklare og besvare spørgsmål om budgettet. 

Og spørgelysten blandt borgerne var stor. Der blev således spurgt ind til emner som brugen af vikarer i folkeskolerne, nyt bibliotek, udviklingen på havnen i Frederikssund, boligudbygning i Hornsherred, plejeplaner for de grønne områder, naturværksted, turistsamarbejde, udviklingen på Kalvøen, et nyt maritimt center og meget andet.

Økonomiudvalget har 2. behandling af budgettet den  30. september. 

Byrådets 2. behandling og endelige vedtagelse af Budget 2021 – 2024 foregår den 7. oktober.

Deltag i debatten
Share.

About Author