Stor aktivitet og godt samarbejde

Stor aktivitet og godt samarbejde

SKIBBY: Omkring 90 medlemmer var mødt op til årsmødet i Ældre Sagen i Skibby, som blev holdt på Produktionsskolen med efterfølgende spisning og dans til Jan Eirups musik.
Formand Kirsten Nørskov kunne berette, at året har været præget af godt samarbejde både udadtil og internt.
– Vi har lukket grene, som bedre kunne dækkes af lokale foreninger. Det har givet plads til nye aktiviteter, fortalte hun.
– Banko er kommet godt i gang igen, en gang månedlig. Vi har haft en temadag om ensomhed og døden, en dag om hjælp til bedre hørelse og vi er sammen med Skibby Apotek i gang med at planlægge en dag om medicinhåndtering.
– Sammen med Brugerrådet, Danske Seniorer og biblioteket har vi igen i år planer om arrangementer med underholdning og spisning i Bibliotekshaven.
Der bliver arbejdet hårdt på at få en aftale om benyttelse af snedkeri-lokaler på plads, så Ældre Sagen kan får startet et ”mandehold”, hvor også fantasien kan få plads til at udfolde sig.
Kirsten Nørskov takkede lederne og og også brugerne af aktiviteterne: Cyklepiloterne, tripturene, teaterture, seniorbio, bankospil, litteraturhold, bowling, bridge, IT cafe, søndagscafe, mandagshold på Nordhøj, madklub, let motion, line-dance, engelsk, besøgsvenner (eventuelt med hund), Danmark spiser sammen, tryghedsopkald, bisidderordning, den hjælpende hånd, udlandsrejser med bus, demensvenner, vågetjenesten og udgivelse og udbringning af det lokale blad to gange årligt.
– Vi har travlt og kan altid bruge flere hænder. Har man tid og lyst, så skal man bare henvende sig, lyder det fra formanden.
Elsebeth Jensen og Frede Vittrup blev genvalgt til bestyrelsen og som suppleanter blev Benny Andersen genvalgt og Inge Bay Jørgensen nyvalgt.
Deltagerne til årsmødet fik en hyggelig og fornøjelig aften med god mad, god musik og benyttede dansegulvet flittigt.

Andre artikler fra denne uge