Støjniveauet er for højt flere steder

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Niras har foretaget en kortlægning af vejstøj i Frederikssund Kommune i efteråret 2021. Kortlægningen omfatter alle primære og sekundære trafikveje i byområder.

Miljøstyrelsens vedledende grænseværdier er 53 dB for rekreative områder i det åbne rum (sommerhusområder, grønne områder, Campingpladser). 

For boligområder ligger grænseværdien for vejtrafikstøj på 58 dB og for liberale erhverv (hoteller, kontorer mv.) på 63 dB. Der er udarbejdet støjkort, som viser støjudbredelsen omkring vejene, og der er beregnet støjniveau for alle boliger langs veje, som er påvirket over støjgrænsen på 58 dB. D

Det fremgår af optællingen, at der i hele Frederikssund Kommune er 1.801 støjbelastede boliger. Heraf er 1.106 beliggende i Frederikssund, 246 i Slangerup, 180 i Jægerspris og 167 i Skibby. 

De resterende boliger er beliggende i de mindre byområder i kommunen. 

I Kulhuse er der optalt 85 støjbelastede sommerhuse med støjniveau over 53 dB.

Share.

About Author