Søg penge fra Kulturpuljen

Søg penge fra Kulturpuljen

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Nu er det muligt for foreninger, borgere og institutioner i Frederikssund kommune at søge Kulturpuljen. Der er ansøgningsfrist den 10. februar, 10. april, 10. august og 10. oktober.

 – Vi glæder os til at modtage ansøgninger og få gang i flere kulturaktiviteter igen, lyder det fra Jesper Wittenburg (S), formand for Fritids- og Kulturudvalget.

Retningslinjerne er ændret, så aktører, som har opnået midler før, igen kan søge. 

Der skal søges via et elektronisk ansøgningsskema, som man finder på kommunens hjemmeside. 

Ansøgninger sendes til høring i Kulturrådet og bliver behandlet af Fritids- og Kulturudvalget.

Kulturpuljen
Enkeltpersoner, foreninger og kommunale såvel som selvejende institutioner hjemmehørende i Frederikssund Kommune kan søge om tilskud eller underskudsgaranti til at gennemføre alment tilgængelige kulturelle arrangementer i Frederikssund Kommune, og foreninger kan tillige søge om tilskud til at deltage i udenbys kulturelle arrangementer.

Der kan ikke søges om tilskud/underskudsgaranti til følgende områder/aktiviteter:
Støtteforeninger.
Indkøb af rekvisitter eller materialer.
Forplejning.
Arrangementer, der har karakter af fester.
Lønudgifter til kommunalt ansat personale.
Afholdte arrangementer.

Andre artikler fra denne uge

Det gode Borgerforløb


Af journalist Conny Probst FREDERIKSSUND KOMMUNE: Byrådet har nedsat projektudvalget ”Det gode borgerforløb”. Opgaven for udvalget er at komme med

Læs mere »

Hærværk


Af journalist Conny Probst MØLLEKROGEN: ”Utroligt smukt beliggende bådelaug”. Sådan beskriver Havneguide.dk Selsø Møllekrogs Bådelaug. Den idyl blev ødelagt i

Læs mere »