Søg penge fra Kulturpuljen

Søg penge fra Kulturpuljen

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Nu er det muligt for foreninger, borgere og institutioner i Frederikssund kommune at søge Kulturpuljen. Der er ansøgningsfrist den 10. februar, 10. april, 10. august og 10. oktober.

 – Vi glæder os til at modtage ansøgninger og få gang i flere kulturaktiviteter igen, lyder det fra Jesper Wittenburg (S), formand for Fritids- og Kulturudvalget.

Retningslinjerne er ændret, så aktører, som har opnået midler før, igen kan søge. 

Der skal søges via et elektronisk ansøgningsskema, som man finder på kommunens hjemmeside. 

Ansøgninger sendes til høring i Kulturrådet og bliver behandlet af Fritids- og Kulturudvalget.

Kulturpuljen
Enkeltpersoner, foreninger og kommunale såvel som selvejende institutioner hjemmehørende i Frederikssund Kommune kan søge om tilskud eller underskudsgaranti til at gennemføre alment tilgængelige kulturelle arrangementer i Frederikssund Kommune, og foreninger kan tillige søge om tilskud til at deltage i udenbys kulturelle arrangementer.

Der kan ikke søges om tilskud/underskudsgaranti til følgende områder/aktiviteter:
Støtteforeninger.
Indkøb af rekvisitter eller materialer.
Forplejning.
Arrangementer, der har karakter af fester.
Lønudgifter til kommunalt ansat personale.
Afholdte arrangementer.

Andre artikler fra denne uge

Nyd sommeren i Fjordlandet


HORNSHERRED: Nedtællingen til sommerferien er i fuld gang. VisitFjordlandet guider til spændende børnevenlige museumsoplevelser, rundvisninger, vikingeeventyr, ferie for voksne, overnatningssteder

Læs mere »