Sludder og vrøvl, Hans Andersen

Sludder og vrøvl, Hans Andersen

Af Kim Rockhill (A) Formand for Region Hovedstadens Miljø- og klimaudvalg Tina Tving Stauning (A)Formand for Teknisk Udvalg i Frederikssund Kommune

Hans Andersen beskriver i et læserbrev i sidste uge, at 300 millioner kroner, som hans regering har afsat til jordforurening, kan komme Skuldelev og den forurenede jord ved gadekæret til gode. 

Det er det rene sludder og vrøvl. 

Eller måske skal vi nærmere kalde det mager valgflæsk. 

Der er brug for mere end fire milliarder, hvis de store, nu kendte jordforureninger skal oprenses og på den lange liste over forurenede steder står Skuldelevs jorde langt, langt nede på listen.

Ved at nedlægge regionerne og centralisere og statsliggøre oprensningen af forurenet jord, kommer det alt andet lige til at gå ud over blandt andet den bekæmpelse, som regionerne i dag gør for at sikre rent grundvand. Og en ting er sikkert. Det bliver ikke i Skuldelev, at der laves yderligere tiltag.

Andre artikler fra denne uge

Husmændene på Egholmmarken


Af Historisk Vejleder for Nationalpark ”Skjoldungernes Land”Karl-Johan Rubæk Gershøj Havnevej 9 4070 Kirke Hyllinge KIRKE HYLLINGE: Efter Reformationen i 1536,

Læs mere »

Kropsfikseret læsning


Af kulturformidler Signe Schroll Feldmeier Frederikssund Bibliotekerne i samarbejde med eReolen LITTERATUR: Siden 10’erne har mange danske forfattere haft et

Læs mere »