Skovbegravelsesplads i Østskoven nærmere målet

0

Plan- og Miljøudvalget har anbefalet Byrådet, at der etableres en skovbegravelsesplads i Østskoven

SELSØ: Sidste efterår sendte Selsø-Lindholm Gods  en formel ansøgning til Frederikssund Kommune om etablering af en skovbegravelsesplads i Østskoven. Skovbegravelsespladsen vil få en størrelse på cirka 7,4 ha. 

På sidste møde før sommerferien besluttede Byrådet, at administrationen skulle arbejde videre med etablering af en skovbegravelsesplads. Efterfølgende har administrationen forhandlet vilkår for etablering af skovbegravelsespladsen med Selsø-Lindholm Gods og Skovbegravelses ApS. 

Skovbegravelsespladsen vil være åben for offentligheden. Det vil være muligt at overvære urnenedsættelse og afholde ceremonier. 

Gravstedet må ikke markeres, så det får karakter som begravelsesplads. Der vil være mulighed for at lægge en flad mindeplade i A5-størrelse i skovbunden ovenpå urnegravene. 

Aftalegrundlaget
Selsø-Lindholm Gods er ejer af den skov, hvor skovbegravelsespladsen ønskes etableret. 

Godset stiller et stykke af skoven til rådighed for begravelsespladsen, som bortforpagtes vederlagsfrit til Frederikssund Kommune. 

Der vil blive tinglyst en servitut på ejendommen, som sikrer, at Frederikssund Kommune råder over arealet, og at arealet er fredet 10 år efter sidste urnenedsættelse.

Selsø-Lindholm Gods står for den daglige drift af skovbegravelsespladsen. Det indebærer blandt andet skovpleje, oprydning, fremvisning af begravelsespladser og urnenedsættelse. 

Skovbegravelse ApS står for den daglige administration af skovbegravelsespladsen og skal sikre kortmateriale over begravelsespladsen med præcis placering af hver enkelt urne, og skal føre elektronisk begravelsesprotokol.

Der arbejdes med følgende opsigelsesvarsler:

• Forpagtnings- og driftsaftale kan opsiges af Selsø-Lindholm Gods med 10 års varsel.

• Forpagtnings- og driftsaftale kan opsiges af Frederikssund Kommune med 100 års varsel.

• Administrationsaftalen med Skovbegravelse ApS kan opsiges af begge parter med 12 måneders varsel. De første 10 år er aftalen uopsigelig for begge parter.

Et evighedsprojekt
Selsø-Lindholm Gods begrunder den lange opsigelighed med, at der er tale om et evighedsprojekt og en langsigtet investering for godset. 

Den lange opsigelse skal sikre gravpladsens beståen mange generationer ud i fremtiden, så de borgere, der forhåndsreserverer og køber urnegravpladser, kan stole på, at pladsen stadig eksisterer, når en urne er sat ned eller en forhåndsreservation skal benyttes.

Godset oplyser, at skovbegravelsespladsen markant ændrer brugen af skoven, da der herved lægges en ekstra fredning ned over skoven.

Prisen
Ifølge et oplæg fra Skovbegravelse ApS og Selsø-Lindholm Gods udgør basisprisen for en urnebegravelse 6.900 kroner, som dækker administration, drift og vedligeholdelse af urnebegravelsesplads, urnenedsættelse og en fredningsperiode på 10 år. 

Det er muligt at forhåndsreserve et gravsted mod betaling af et gebyr, som modregnes prisen på begravelsespladsen, når denne skal benyttes.

Til sammenligning koster en urnebegravelsesplads på en kirkegård i kommunen cirka 4.100 til 6.500 kroner, afhængig af, om der vælges fællesgrav eller anlagte begravelseshaver.

Foto: Steen Westh
Foto: Steen Westh
Deltag i debatten
Share.

About Author