Skolevæsenet tilgodeses

Skolevæsenet tilgodeses

LÆSERBREV

Af Djamilla Bundgaard
Ole Peltola
Fjordlandslisten

Et stort flertal på 18 ud af 23 byrådsmedlemmer styrker skolevæsenets budget i forhold til blandt andet specialundervisning, indsats mod mistrivsel og forbedrede muligheder for leg og undervisning i grønne skolegårde.

Samme flertal udtrykker endvidere følgende i aftaleteksten:

“Vi vil have attraktive skoler med gode læringsmiljøer i alle dele af vores kommune. Vi vil derfor i dialog om den fremtidige udvikling med vores skoler og de mange aktører i lokalsamfundene for at finde ud af, om og i givet fald, hvad der måtte være behov for at tage hånd om politisk”.

Den tekst signalerer et væsentligt kulturskifte, hvor man lægger op til medinddragelse og endelig erkender skolevæsenets problemer.

Og kun 9 dage efter underskrivelsen af budgetaftalen fik vi alle et tydeligt bevis på, at ikke alle skoler er lige attraktive set med forældrenes øjne – desværre.

For én skole har vokseværk ud over alle prognoser, og de ønsker bygningsmæssige udvidelser. Årsagen er, at de opsuger mange elever fra andre skoledistrikter.

Samtidig står en anden skole med et ønske om en omstrukturering af egne fødeskoler, fordi de har mistet elever – en nedgang, som også rummer en direkte afgang fra skoledistriktet.

De to skolers problemer er altså to sider af samme sag.

Desværre er ovennævnte også en konsekvens af manglende rettidig omhu fra det forrige skoleudvalg, idet man år efter år har godkendt, at forældre ved indskrivelsen af elever til 0. klasse, har fået lov til at sende deres børn til en anden skole end distriktsskolen – uden at reagere på årsagerne dertil.

Fint med frit valg, men kommunen er nu presset til en mere principiel løsning, for der er stort set ikke plads til nye Vingeborgere ved Ådalens skole.

Set i det lys er det yderst vigtigt, at byrådet kommer i dialog med skolerne for at sikre, at alle skoler bliver attraktive for deres respektive forældregrupper.

I den sammenhæng er det vigtigt også at diskutere matrikelskolernes selvstændighed, mener vi. Det er en vej, som mange andre kommuner efterhånden har valgt – bl.a. Holbæk kommune.

Skal vi kunne fastholde og rekruttere medarbejdere ved skolerne, så skal vi give lærerne plads til at bruge deres uddannelser, deres kompetencer og deres engagement.

På den måde kan man få mere dedikerede medarbejdere og mere tilfredse forældre.

Med tanke på de store problemer, som skolevæsenet i Frederikssund står med pt, så er det klart en konstruktiv vej at gå.

Læserbreve

Andre artikler fra denne uge