Skibby skal have tryghedsambassadører

Skibby skal have tryghedsambassadører

Af Conny Probst

SKIBBY: Inden udgangen af 2018 udruller  Nordsjællands Politi et pilotprojekt i henholdsvis Skibby og Slangerup, der går ud på at udpege særligt udvalgte borgere til tryghedsambassadører. Baggrunden er dansk politis Operative Strategi på Tryghedsområdet (2017-2020), hvori alle politikredse indfører tryghedsambassadører. 

Konceptet skal styrke politiets relation til lokalområder og øge dialogen mellem borgerne og politiet, så kriminalitet og utryghed kan forebygges bedst muligt.

Ildsjæl med netværk

En tryghedsambassadør er en lokal ildsjæl, som i kraft af sit kendskab og netværk i et givent område har føling med tryghed og/eller utryghed samt eventuelle kriminalitetsudfordringer. Og som har lyst til at indgå i en løbende dialog med politiets områdebetjente. 

Formålet med dialogen er at kvalificere politiets indsatser og skabe øget gensidig forståelse. 

Antallet af ambassadører i et område er en vurderingssag; det afhænger af udfordringerne i det pågældende  lokalområde.

Det er områdebetjenten for Frederikssund Kommune, der skal varetage den løbende udpegning og kontakt mellem politi og ambassadører, ligesom han skal rådføre sig og søge sparring hos kommunen og andre relevante aktører undervejs.

Indbrud

Frederikssund Kommune er udvalgt som pilotkommune på grund af et godt eksisterende samarbejde, og fordi kommunen rummer flere mindre spredte lokal- og bysamfund, hvor politiet ønsker at målrette sine indsatser og forebyggelse. 

Skibby og Slangerup er desuden udvalgt som de første lokalsamfund, hvori der skal findes ambassadører grunden en koncentration af blandt andet indbrudskriminalitet.

I løbet af 2019 vil der blive udpeget yderligere tryghedsambassadører i resten af kommunen samt i resten af Nordsjælland.

Samarbejdet kommer til at foregå ved, at områdebetjenten jævnligt opsøger ambassadøren telefonisk eller fysisk for at høre, hvordan det går i området – og/eller ambassadøren kontakter områdebetjenten på baggrund af konkret udfordring. 

Ambassadøren arbejder frivilligt. Vedkommende er ulønnet og kan ikke modtage anmeldelser – det skal altid ske via de eksisterende kanaler, dvs. 1-1-4 og 1-1-2. 

Andre artikler fra denne uge