Skibby Bakke

Skibby Bakke

Skibby Aktives orienteringsmøde i sidste uge var
med interesserede købere.

SKIBBY: På temaaftenen, der var arrangeret af Skibby Aktive og Fjordforbindelsen Frederikssund, kunne man blive opdateret på byggeriet af Kronprinsesse Marys Bro og høre om Klimahusets boligprojekt i Skibby.

Aftenen var tilrettelagt som lokal orientering, men alligevel var der stor spørgelyst og ivrige købere, der tilkendegav engagement og stor utålmodighed. 

Projektchef Henrik Vincentsen tryllebandt de 100 tilhørere med fortællinger om ålegræs på fjordens bund, fugletællinger og tilblivelsen af Kronprinsesse Marys Bro, som er projekteret til at skulle holde i 120 år. 

Tilhørerne, som alle var imod brobetaling, glædede sig over udsigten til, at de, der vil hurtigt over fjorden, tager den nye bro og de øvrige den gamle – nu bare uden den mindste kø.

– Ikke en spurgte til den politisk besluttede betaling. Det var en flot start på en spændende aften, fortæller Morten Kremmer, formand for Skibby Aktive for Fjordlandet.

Skibby Bakke 
Claus K. Hansen, ejer af Klimahuse A/S, fortalte om det nye udviklingsprojekt for lavenergiboliger i Skibby. 

Første fase omhandler et areal på næsten 100.000 m2, som er døbt Skibby Bakke. Navnet antyder, at arealet vil blive bevaret med varierende højder, hvor regnvand samles i små søer på arealet, hvor vejene snor sig frem til boligerne. 

Der bliver stiforbindelser direkte til Bymidten via bestående stier. 

Arealet er nabo til det nye børnehus, der indvies i foråret, til skoleskoven og Fjordlandsskolen. Direkte fra arealet er der gang og cykelsti til Selsø Sø. 

Det er planen, at der på det nye areal indbygges motionsstier og fitness redskaber, helt i takt med det, der planlægges i byen. Fælles køkkenhaver og hundelufteareal var blandt de mange forslag til fællesskaber.

Klimahuse er meget optimistiske med tidsplanen og satser på at lokalplanen godkendes på byrådsmødet i august, og byggetilladelser følger lige efter.

Næste forår
Det er Klimahuses plan i et vist omfang selv at forestå byggeri, men der vil blive inviteret konkurrenter og private til at købe grunde, så der bliver et varieret byggeri.

Klimahuse håber, at det første hus kan stå klar allerede i foråret 2020. Men de ser gerne en start med en lille klynge typehuse som udstilling.

– Det var en aften med stor begejstring blandt tilhørerne, fortæller Morten Kremmer, som ser orienteringsaftenerne som en stor succes for Skibby Aktive for Fjordlandet.

Mødet sluttede med, at der blev lovet nye orienteringsmøder, så snart lokalplanen er vedtaget. 


Andre artikler fra denne uge

Nyd sommeren i Fjordlandet


HORNSHERRED: Nedtællingen til sommerferien er i fuld gang. VisitFjordlandet guider til spændende børnevenlige museumsoplevelser, rundvisninger, vikingeeventyr, ferie for voksne, overnatningssteder

Læs mere »