Rottebekæmperen besøger tilsynspligtige ejendomme

Rottebekæmperen besøger tilsynspligtige ejendomme

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Kommunen skal én gang om året undersøge alle tilsynspligtige ejendomme for rotter.

De tilsynspligtige ejendomme er erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker.

Spor efter rotter

Fra november 2023 til februar 2024 vil rottebekæmperen kontakte ejer eller lejer på tilsynspligtige ejendomme ved tilsynet.

Træffes der ikke nogen hjemme, bliver der afleveret et brev om tilsynet.

Kommunens rottebekæmper er forpligtiget til at gennemgå ejendommen – også ejendomme, hvor der ikke træffes nogen hjemme.

Rottebekæmperen skal lave en gennemgang af ejendommen med henblik på at konstatere, om der er spor efter rotter.

Gennemgangen omfatter udendørs tilsyn med alle bygninger på ejendommen.

Pligt til at anmelde rotter

I byzoneområder og sommerhusområder kommer rottebekæmperen ud, hvis man anmelder rotter.

Bemærk, at der er pligt til at anmelde rottetilhold til kommunen, hvis man ser rotter eller spor efter rotter.

Man kan anmelde rotter på kommunens hjemmeside

Andre artikler fra denne uge

Husmændene på Egholmmarken


Af Historisk Vejleder for Nationalpark ”Skjoldungernes Land”Karl-Johan Rubæk Gershøj Havnevej 9 4070 Kirke Hyllinge KIRKE HYLLINGE: Efter Reformationen i 1536,

Læs mere »

Kropsfikseret læsning


Af kulturformidler Signe Schroll Feldmeier Frederikssund Bibliotekerne i samarbejde med eReolen LITTERATUR: Siden 10’erne har mange danske forfattere haft et

Læs mere »