Roskilde Fjord – en rig natur

Roskilde Fjord – en rig natur

Af Tina Tving Stauning
Borgmester
Frederikssund Kommune

Det er med stor glæde og nogen lettelse, at erfare at Regionen hurtigt har omprioriteret, så der er fundet de fornødne midler, omkring 1.5 millioner, til at forsætte undersøgelserne omkring Stålvalseværket i Frederiksværk.

Tak for det.

Det var alarmerende fornyeligt at læse, at store mængder af PFAS og fenoler er fundet i grundvandet nær stålvalseværket i Frederiksværk og at det udgør en alvorlig trussel mod Roskilde Fjord.

Nu kan vi få fakta på bordet.

Netop Roskilde Fjord har vores store bevågenhed i Frederikssund Kommune med mange, mange kilometer kystlinje langs med vores fjorde.

Jeg husker tydeligt, hvordan man i min ungdom i Hornsherred ikke kunne bade i Roskilde Fjord på grund af forurenet vand.

Badeanstalten i Frederikssund blev af samme grund lukket.

Der blev desuden i årevis foretaget omfattende østersskallegravninger, så både fjordbund og vandkvalitet var af ringe kvalitet.

Det har vi i fællesskab og på mange fronter fået forbedret til et acceptabelt niveau.

Iltsvind via udvaskning, når kvælstof slipper ud til omgivelserne via markerne, er stadig en stor udfordring i bunden af fjorden.

Det må vi stå sammen om, så vi har på ingen måde brug for endnu en stor og ødelæggende forurening helt tæt på Roskilde Fjord.

Regionens undersøgelser er første skridt, og derefter må der garanteret større muskler til, hvis vi ikke skal ødelægge årtiers kamp for at få en god vandkvalitet og et godt fjordliv i Roskilde Fjord.

Et fantastisk område for både natur og mennesker.

Vi følger arbejdet mod forureningen tæt.

Andre artikler fra denne uge