Rekreativt regnvandsbassin

0

Af Conny Probst

VENSLEV: Frederikssund Kommune har givet Nova-
fos landzonetilladelse til et regnvandsbassin under forudsætning af, at arealet bliver  tilgængeligt som et rekreativt areal. 

Det betyder, at arealet må ikke indhegnes, og at der ikke må opsættes skilte med ”adgang forbudt” eller lignende.

Projektet er på arealet syd for Sydmarken 7 og 9. 

Novafos ønsker at udføre bassinet som et åbent jordbassin med membran – udformet som en rekreativ sø indpasset naturligt i det nuværende terræn. 

Brændenælder og tidsler
Ansøgningen har været sendt i naboorientering, og der er modtaget bemærkninger fra flere naboer. 

Det er primært spørgsmål om tekniske forhold, selve anlægsfasen, efterfølgende drift og placering. 

Naboerne har også bemærket, at de ikke ønsker, at området kan bruges rekreativt; de ønsker ikke stor aktivitet ved deres haver.

Frederikssund Kommune forventer, at arealet bliver slået en gang i mellem, formentligt ikke hvert år. 

Man vurderer derfor, at arealet bliver domineret af høje urter som brændenælder, tidsler, brombær, groft græs og lignende. Dvs. en bevoksning, der ikke opfordrer til intensivt rekreativt brug. 

Ydermere har ansøger tilkendegivet, at man gerne vil mødes med naboerne og snakke om beplantning i området. 

Tilladellsen er i høring frem til medio september.

Deltag i debatten
Share.

About Author