Radikale ønsker ikke at blokere for færdiggørelse af motorvejen fra Frederikssund til København

0

Af Martin Lidegaard – Næstformand for den  radikale folketingsgruppe, valgt i Nordsjælland og Maria Katarina Nielsen, Medlem af Frederikssund Byråd for Radikale Venstre

Der har spredt sig den opfattelse, at Radikale Venstre vil blokere for en færdiggørelse af motorvejen mellem Frederikssund og København i de kommende transportforhandlinger. Det ønsker vi ikke.

Men vi vil insistere på, at en sådan beslutning ikke kan stå alene. Hvis vi for alvor skal trængslen til livs i hele hovedstadsområdet, ikke mindst Nordsjælland, er der brug for en mere strategisk og mere synkron planlægning af hele den samlede transport i, til og fra hovedstaden. 

Det kræver som minimum en markant forbedring af den kollektive transport – især tog – og på sigt også en form for roadpricing. Ellers kommer vi ikke trængslen til livs, men vil blot flytte den rundt og forlænge den i forvejen ulidelige ventetid på vejene.

Vi har også sagt, at vi samtidig må arbejde på endelig at få gjort noget ved de støjproblemer, som motorvejene skaber for naboerne alle steder i Nordsjælland. Og så skal der tages hensyn til klimaet i anlægsfasen, ligesom vi generelt kæmper for, at det er elbiler, der kommer til at køre på de nye veje. 

Alle beboere i Nordsjælland kender de gode sikkerhedsmæssige, erhvervsmæssige, trængselsmæssige og samfundsøkonomiske argumenter for at færdiggøre Frederikssundsmotorvejen. Derfor forventer vi også, at stort set alle partier vil være enige om det i de kommende forhandlinger. 

Men vi radikale vil også stille krav om en samlet strategisk tilgang til den store trængsel, herunder at tilgodese alternativer til motorvejen og tage hensyn til støj og klima.

Det er grunden til, at vi i mange år har efterlyst balance i den samlede trafikpakke. Ikke på bekostning af vejene, men som en forudsætning for rent faktisk at få bragt transporttiden og ventetiden ned for de hårdt prøvede nordsjællændere.

 

Deltag i debatten
Share.

About Author