Prisen for vandet

0

Af John Schmidt Andersen Borgmester og bestyrelsesmedlem i Novafos

I et læserbrev den 5. marts spørger Anker Gold, om vi i Frederikssund Kommune betaler for meget for at komme af med vores spildevand. Debatten fortsætter i kommentarsporet under hans indlæg, og jeg vil derfor kaste lidt lys over sagen.

For en gennemsnitsfamilie, der bruger 84 m3 drikkevand (landsgennemsnit), er taksten i Frederikssund Kommune på 71,30 kr./m3. Hertil kommer et fast gebyr på 1595 kr., hvilket i dette eksempel vil give en samlet pris pr. m3 på 90,30 kr. 

Og det er ikke højere end i sammenlignelige kommuner.En af de faktorer, der er med til at bestemme prisen, er nemlig befolkningstætheden. Og i Frederikssund er den lavere end i f.eks. Rudersdal og Ballerup. Befolkningstætheden fortæller således, hvor mange ”skuldre”, der er til at bære udgifterne til vandforsyningen.

Et andet forhold, der vejer tungt på størrelsen af taksten, er antallet af sommerhuse i kommunen. Sommerhuse har et lavt vandforbrug, og da alle omkostninger til forsyning betales over forbruget af drikkevand, bidrager sommerhuse ikke så meget som andre. 

Derfor er der indført et fast gebyr, så sommerhusejerne dermed også er med til at betale en større del af de faste omkostninger. 

Med tal fra Danmarks Statistik kan man se forskellene i en række kommuner (se ovenstående tabel).

Ud fra tallene er det tydeligt at se, at kommuner med lav befolkningstæthed og mange sommerhuse har en højere vandpris end kommuner med stor befolkningstæthed og få sommerhuse. 

Jeg er som borgmester godt tilfreds med, at vi både er en arealmæssigt stor kommune, og at vi har mange sommerhuse – også selv om det kommer til udtryk i taksterne for spildevandet.

Den nye spildevandsledning fra Jægerspris til renseanlægget i Tørslev forventes taget i brug inden for kort tid, når dialogen mellem kommunen og Novafos om vilkårene for driften er på plads. 

Investeringen afvikles i takt med den regnskabsmæssige afskrivning – for bygninger er det typisk 50 år og for spildevandsledninger 75 år.

Jeg kan i øvrigt forsikre om, at alle takster i Novafos’ forsyningsområde kun finansierer aktiviteter indenfor den pågældende kommune. 

Som forbruger i Frederikssund Kommune betaler man derfor kun til aktiviteter i egen kommune.

tabel
Deltag i debatten
Share.

About Author