Plant ålegræs på Havets Dag

Plant ålegræs på Havets Dag
Vær med til at bidrage til fjordenes overlevelse lørdag 8. juni, hvor du kan være med til at plante ålegræs på Havets Dag.

Tænketanken Hav har udpeget 32 steder langs de danske kyster, hvor du kan møde op lørdag 8. juni og give en hånd til de pressede fjorde.

Af journalist Tomas Skov

GERSHØJ/KULHUSE: Danmark er det mest intensivt dyrkede landbrugsland i verden, og vi har i mange år betalt prisen – blandt andet med et historisk højt iltsvind i vores fjorde, der har resulteret i fiskedød og ørkenlignende havbunde. I dag er virkeligheden, at udbredelsen af ålegræs er reduceret med to tredjedele siden år 1900.

Ålegræs i syd og nord
Det kan du imidlertid lave om på lørdag 8. juni kl. 10-13 i både Gershøj og Kulhuse. ”Danmark Planter Ålegræs” er en del af Det Store Ålegræsinitiativ, som er støttet af Nordea-fonden, og er et nyt og unikt videnskabeligt projekt, hvor der laves testudplantninger, der bidrager til indhentning af data om Danmarks ålegræsbestand med hjælp fra frivillige danskere.

Formålet er at skabe engagement blandt danskere om havets krise og samtidig skabe et større vidensgrundlag om hvor, ålegræsset kan genoprettes i Danmark. Ålegræsudplantningen kan nemlig ikke lykkes i hele landet, fordi havet mange steder er presset af kvælstofudledning og miljøfarlige stoffer. Derfor kræver det viden om, hvor ålegræs kan gro under de forhold, som er til stede i dag.

En dag på stranden
På hvert af udplantningsstederne i Gershøj og Kulhuse ud for feriekolonien Løjert-huset vil der være minimum én teamleder til stede, som vil hjælpe de første fremmødte med at binde ålegræs på søm, og herefter vil teamledere og erfarne dykkere plante ålegræs på havbunden på 1.5-2 meters dybde. Desuden vil der være en havvært, der vil tage godt imod alle fremmødte, og der er planlagt aktiviteter, så alle kan gå på opdagelse på stranden og i vandet og lære mere om havet og ålegræs.

Liv og levesteder
Louise Windelboe er frivillig teamleder på dagen i Kulhuse. Hun er skibsfører og kaptajn med en baggrund på de syv verdenshave, og hun har nu startet sit eget firma med navnet Blæret Tang. Hun glæder sig over at stå i spidsen for udplantningen i Kulhuse lørdag 8. juni, og ser det som en yderst tiltrængt håndsrækning til vandmiljøet.

– Vi skaber liv og levesteder for fiskeyngel og snegle samtidig med at vi ilter havet. Så det er så vigtigt, forklarer teamlederen.

To hektar til en start
I alt to hektar fjordbund til blive tilplantet med ålegræs, som plantes i ringe af en meters diameter udover området, hvorfra det så gerne skulle brede sig yderligere.
– Der er god evidens for at det virker, men vi gør det også for at skabe fokus på problemstillingen, fortsætter Louise Windelboe, der har oplevet meget positiv feedback for initiativet.
På dagen vil hun selv fortælle om tangs fortræffeligheder som fødekilde, og en ornitolog vil gøre deltagerne klogere på havfugle. Efter ålegræsset er plantet, vil Louise Windelboe og andre frivillige i øvrigt monitorere området hver måned over et år for at kunne måle på effekten af indsatsen.

Det Store Danske Ålegræsinitiativ
Projektet løber over en 3-årig periode fra 2024 til 2026. Nordea-fonden bidrager med 8.845.000 kr. til finansieringen, mens Tænketanken Hav bidrager med 1.251.000 kr. i medfinansiering

Udplantning af ålegræs kan IKKE stå alene. Først og fremmest skal der ske handling og initiativer, der reducerer presfaktorerne på havmiljøet, herunder en reduktion af kvælstofudledningen, udledningen af miljøfarlige stoffer, en omlægning til mere skånsomme fiskeredskaber og reel beskyttelse af naturen i naturbeskyttede områder

Ålegræs har i årtier været i kraftig tilbagegang. Det anslås, at der er en tredjedel ålegræs tilbage i Danmark sammenlignet med for godt hundrede år siden

Ålegræs har en lang række positive effekter. Ålegræsenge øger biodiversitet og er et vigtigt levested for fisk og fugle, det stabiliserer havbunden og dæmper erosion af de danske kyster samt optager næringsstoffer og CO2.

Ålegræs er fiskebørnehave for de små torsk, indtil de er klar til livet på åbent hav.

Andre artikler fra denne uge