Parkteatret bliver egnsteater

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Slots- og Kulturstyrelsen har sagt ja til, at Parkteatret de næste fire år kan kalde sig et egnsteater. Dermed kan borgere i Frederikssund Kommune se frem til endnu mere teater, der sætter fokus på de lokale historier.

Byrådet besluttede med budgetaftalen for 2020 at etablere et egnsteater i Frederikssund Kommune. Det betyder, at Byrådet i perioden 2021 til 2024  giver et årligt tilskud til teatret for at støtte udbredelsen af teaterkunst i kommunen.

Det er Parkteatret selv, der har ansøgt byrådet om tilskud til at blive egnsteater, men det krævede en godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, som også bidrager økonomisk. Den godkendelse fik teatret tirsdag den 1. september.

Som egnsteater kommer Parkteatret til at hedde Parkteatret – Frederikssund Kommunes egnsteater. Teatrets vision er at producere forestillinger og projekter, der inddrager borgerne i Frederikssund Kommune.

 Det skal ske ved at præsentere vedkommende forestillinger, der bevæger, udfordrer, inspirerer og giver publikum et håb og identitet.

Fakta: Hvad er et egnsteater
Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, som er et uafhængigt kunstfagligt udvalg under Slots- og Kulturstyrelsen, der træffer en afgørelse om, hvorvidt et teater kan godkendes som et professionelt egnsteater.

Det indebærer det at være egnsteater:
1. Teatret skal have hjemsted uden for Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg Kommuner.
2. Teatret skal være helt eller delvist finansieret af en eller flere kommuner.
3. Teatret skal være professionelt organiseret.
4. De lokalefaciliteter, som teatret råder over, skal på forhånd være aftalt i forbindelse med indgåelsen af aftalen.
5. Teatret skal have et fast spillested i lokalområdet.
6. Teatrets virksomhed skal være stationær. Turnévirksomhed kan indgå i egnsteatrenes aktiviteter.
7. Teatrets primære opgave skal være at producere og opføre scenekunstforestillinger, herunder f.eks. danseteater, musikteater, opera, performanceteater eller eksperimenterende teater, for voksne, børn og unge.
8. Teatret skal være lokalt forankret.
9. Teatret skal bidrage til at udvikle scenekunsten i det lokalmiljø teatret er forankret i.
10. Teatret skal udbyde scenekunstforestillinger henover teatersæsonen.
11. Teatret skal have minimum to produktioner årligt.

Deltag i debatten
Share.

About Author