Padelbaner skal allerede udbedres

Padelbaner skal allerede udbedres

JÆGERSPRIS: Jægerspris padel og tennisklub har søgt idræts- og spejderfacilitetspuljen om udbedring af underlaget på to padelbaner i Jægerspris.

I 2019/2020 blev de to padelbaner etableret og ibrugtaget. Underlaget på padelbanerne blev dog ujævnt og slidt efter kort tids brug, hvilket blandt andet bevirker, at bolden går skævt i sit opspring.

Administrationen klagede til entreprenøren, der vedkendte fejlen i padelbanernes underlag.

Fejlen blev lokaliseret, og ujævnhederne var opstået som følge af, at konstruktionen af banernes bundopbygning ikke var udført i tilstrækkelig kvalitet.

Entreprenøren gik dog konkurs, før udbedringen af banerne kunne finde sted.

Jægerspris Tennis og Padelklub har udfordringer med at udføre deres aktiviteter som følge af banernes ujævnheder og har derfor et ønske om at få dem udbedret.

Administrationen har undersøgt forskellige muligheder for udbedring af de to baner, og er kommet frem til to mulige løsninger:

Løsning 1

Banerne beholder bundopbygningen, og der udlægges en ny overflade ovenpå banerne, inklusiv nyt kunstgræs.

Ved denne løsning er der risiko for, at ujævnhederne vender tilbage, da bundopbygningen ikke udskiftes. Desuden er levetiden for denne løsning ukendt.

Prisen for løsning 1 anslås til 250.000 kroner – 125.000 kr. pr. bane. Arbejdstiden vurderes til at være 3-5 arbejdsdage.

Løsning 2

Hele bundopbygningen udskiftes til en opbygning i grus/sten/beton.

Denne løsning sikrer, at problemet med ujævnheder ikke vender tilbage, og er ligeledes den mest benyttede på andre padelbaner.

Der skal etableres en løsning til håndtering af overfladevandet, hvorfor der er brug for en myndighedsgodkendelse.

Prisen for løsning 2 anslås til 500.000 til 600.000 kroner, alt efter endelig afvandingsløsning, og med forbehold for myndighedsgodkendelse.

Arbejdstiden vurderes til at være 30 arbejdsdage. Derudover skal der tillægges tid til myndighedsgodkendelse hvor nuværende sagsbehandlingstid er seks til otte måneder.

Udvalget for Unge, Fritid og Idræt har besluttet sig for, at der skal arbejdes videre med løsning 2.

Beslutning om renovering af banerne udsættes til udvalgets møde i november.

Der afsættes 30.000 kroner til forundersøgelser.

Andre artikler fra denne uge