Oprydning efter skybrud kan være farligt

0

Hvert år ser man billeder af danskere i vand til knæene, når skybruddene skyller ind over landet. Men det kan være farligt at komme i berøring med vandet. Derfor opfordrer forsikringsselskabet Tryg til, at danskerne sørger for at beskytte sig, når de rydder op efter skybrud.

Når vandet fosser ind i boligen eller virksomheden som følge af et skybrud, har de fleste mennesker kun én tanke i hovedet: At redde, hvad der reddes kan, og få det indtrængende vand stoppet i en pokkers fart.

 – Det er en helt naturlig reaktion, og det giver også rigtig god mening. Hvis uheldet er ude, og der er trængt vand ind i bygningen, er det vigtigt at handle hurtigt, så skaderne kan begrænses, fortæller Charlotte Dietzer, der er skadechef i Tryg.

 Charlotte Dietzer opfordrer til, at man altid ifører sig langskaftede gummihandsker og gummistøvler, inden man går ned i en oversvømmet kælder eller ind i et oversvømmet lokale.

Kloakvand
Oversvømmelser, der stammer direkte fra overflade-, regn- eller havvand, udgør normalt ikke nogen større sundhedsrisiko.

 Det kan for eksempel være fra fjorde, hvor vandstanden stiger ved store nedbørsmængder. 

Men når en kælder bliver oversvømmet, skyldes det ofte opstigende kloakvand, der trænger op gennem gulvafløb, toilet og vask som følge af kraftige regnskyl, hvor det lokale kloaknet er blevet overbelastet og presser spildevandet tilbage i kælderen. 

Hvis kloaknettet er ekstremt belastet, kan vandet også komme ind i bygningen udefra gennem sprækker og revner.

Kloakvand indeholder mange bakterier, som kan forårsage alvorlige sygdomme hos mennesker, blandt andet leverbetændelse og stivkrampe samt Weils sygdom, som i værste fald kan være dødelig. Smitten med Weils sygdom overføres via rotteurin, og bakterien trænger ind i blodbanen gennem små sår og rifter i huden. 

Gode råd
Hvis der er trængt vand ind i bygningen som følge af skybrud, er det vigtigt at handle hurtigt, så skaderne på indbo og bygning ikke udvikler sig og bliver endnu større.

• Kontakt dit forsikringsselskab hurtigst muligt, så du kan få hjælp til at håndtere skaden. 

• Ifør dig langskaftede gummihandsker og gummistøvler, hvis oversvømmelsen skyldes opstigende eller indtrængende kloakvand – eller hvis du er i tvivl om, hvor vandet kommer fra.  

• Hvis du tidligere har oplevet oversvømmelser i din bolig/virksomhed og i den forbindelse har anskaffet dig en dykpumpe, så sæt den til med det samme.

• Forsøg så vidt muligt at redde dine ting op fra de rum i bygningen, der er berørt af oversvømmelsen. Tag det vigtigste først.

•Prøv om  du kan stoppe eller begrænse det indtrængende vand, for eksempel med sandsække, håndklæder eller lignende.

• Fjern beskadigede ejendele. Hvis der er inventar eller materialer i kælderen/rummet, der er blevet våde, bør du også fjerne dem. Sørg for god udluftning, mens du rydder op.

• Smid ikke beskadigede ejendele eller inventar væk, før dit forsikringsselskab har opgjort skaderne.

• Vær opmærksom på, om elinstallationer såsom stikkontakter og lign. har taget skade af vandet.

• Tag billeder og/eller video af vandskaderne, som du kan sende til dit forsikringsselskab.

• Gå i bad og vask dig grundigt, når du er færdig med oprydningen. Det tøj, du har haft på under oprydningen, skal efterfølgende vaskes ved høj temperatur, helst over 80 grader, eller smides ud i en lukket plastpose. Gummistøvler og handsker bør kasseres. 

• Når du har fået tingene ud af den oversvømmede bygning, skal de berørte rum rengøres og tømmes for vand. Hvis oversvømmelsen skyldes opstigende eller indtrængende kloakvand, bør du overlade selve rengøringen til professionelle.

 • Er der tale om en mindre vandskade fra indtrængende overfladevand, regn- eller havvand, som ikke indeholder kloakvand, kan du sagtens selv gå i gang med rengøringen. Er du i tvivl, kan dit forsikringsselskab rådgive dig.

 • Når vandet er fjernet, skal rummene udtørres. Luft ud med gennemtræk og anskaf eventuelt en affugter (kan lejes i byggemarkeder). Skru ikke op for varmen, da det fremmer vækst af skimmel i våde materialer.

 • Bliver du syg med influenza-lignende symptomer efter kontakt med kloakvand, bør du kontakte lægen straks, så du kan blive undersøgt og komme i behandling, hvis du skulle være blevet inficeret af kloakvandet.

  

Deltag i debatten
Share.

About Author