Omsorg og Ældreudvalget er trukket i arbejdstøjet

0

Af Susanne Bettina Jørgensen
Byrådsmedlem (A)
Formand for Omsorg
og Ældre Udvalget
Ventevej 6, Skibby

 I marts måned har Omsorg og Ældreudvalget haft dialogmøder med henholdsvis omsorgscentrene og med døgnplejen. 

At være i dialog med områderne er for mig som udvalgsformand en arbejdsform, som er meget berigende og vigtig – både når det går godt, og når det går mindre godt. 

Dialog giver en indsigt og er med til at kvalificere vores politiske beslutninger. 

Lige nu er mit fokus, hvordan der arbejdes rigtig godt med udvikling af døgnplejen, ligesom det er vigtigt at følge med i, hvordan politikkerne på ældreområdet omsættes i dagligdagen. 

Vi skal have økonomien til at passe med det serviceniveau og den kvalitet, vi gerne vil have på kommunens ældreområde. 

På seneste udvalgsmøde besluttede et enigt udvalg at suspendere klippekortsordningen i 2022. Vi ønsker, at man på omsorgscentrene får udviklet samarbejdet med frivillige og besøgsvenner, så klippekortsaktiviteter på den måde alligevel kan tilbydes. 

Frivillighedsområdet har ”lidt” under corona nedlukningerne og skal ”boostes” igen. 

Demensområdet ønsker vi ikke at skære på, og så har vi bedt administrationen om at finde ud af, om der er muligheder for at finde andre effektiviseringsmuligheder.

Jeg har svært ved at forestille mig, at vi kan finde ret meget yderligere på ældreområdet til at imødekomme budgetudfordringerne i indeværende år, men vi tager del i opgaven, og 2 mio. besparelse på suspendering af klippekortet er for mig at se et meget stort bidrag fra området, som er hårdt presset, og som i forvejen bruger langt færre penge pr. ældre end andre kommuner. 

Jeg ser frem til de kommende drøftelser i udvalget og til det fortsatte arbejde med at få nogle retvisende budgetter. 

Share.

About Author