Østby Bådelaug vil forbedre havnen

0

Af Conny Probst

ØSTBY: Økonomiudvalget er ansvarlig for benyttelse af kommunens ejendomme. Derfor har udvalget på sit seneste møde behandlet en henvendelse fra Østby Bådelaug – selv om henvendelsen ikke indeholder økonomi.

Bådelauget har anmodet udvalget om at give grønt lys til, at man kan bede Kystdirektoratet om tilladelse til at forbedre og ændre på to moler på havnen på Hammervej. 

Molerne bliver oversvømmet, hver gang det blæser. For hver storm bliver begge moler yderligere ødelagt. 

Efter stormen Bodil og de efterfølgende storme har moler og omkringliggende områder været oversvømmet med op til en meter vand. Det har slidt gevaldigt på molerne og de indvendige vægge samt lavet større skader på udvendig stenbeklædning i en sådan grad, at havnen er ved at bryde sammen.

To rækker joller
Bådelauget ønsker at flytte molerne nogle få meter længere ud. 

Selve bassinet udvides, så der kan ligge to rækker joller samt en rampe til nedsætning af både i midten.

Der skal graves cirka 30 cm mere i dybden og ind til spunsvæg, så det er lige dybt over det hele – det er især ind mod spunsvægge, at det skråner.

Stenene genbruges
Udgravet materiale bliver brugt i det nye moler på stedet. Stenene vil blive brugt på ydersiden af de nye moler.

Indvendigt skal der være spunsvægge i stål med en planke på toppen til forankring af bådene.

Et enigt økonomiudvalg gav Østby Bådelaug fuldmagt til at ansøge Kystdirektoratet, så den nødvendige renovering og ombygning af havnen kan igangsættes. 

Foto: Steen Westh
Deltag i debatten
Share.

About Author