Nyt boligområde i Dalby

0

DALBY: Udvalget for Plan og Teknik har – på et ekstraordinært møde – besluttet at igangsætte udarbejdelse af et lokalplanforslag for et mindre boligområde i Dalby.

Det drejer sig om en boliglokalplan for en åben-lav boligbebyggelse på Østergaardsvej 35.

Arealet er på cirka 4.600 m2.

Området er beliggende i udkanten af Dalby, der er kendetegnet ved primært at bestå af åben-lav bebyggelse i 1½ etage.

En del af projektområdet ligger indenfor en skovbyggelinje, hvor der ikke må bygges.

Så i forbindelse med lokalplanarbejdet skal der søges om reduktion af skovbyggelinjen hos Miljøstyrelsen.

Share.

About Author

Avatar photo