Nye Borgerlige stemte imod kvalitetsstandarderne

Nye Borgerlige stemte imod kvalitetsstandarderne

Af Maibritt Møller Nielsen
Byrådsmedlem
for Nye Borgerlige

På byrådsmødet den 29/3 blev kvalitetsstandarderne godkendt af byrådet.

Nye Borgerlige stemte imod, idet vi ønsker et mere frit valg, så borgerne selv kan vælge indenfor den enkelt §, hvordan hjælpen skal leveres, så det sikres at hjælpen kan bruges.

Og samtidig skal det klart og tydeligt fremgå ud fra den enkelte § om det er en kan eller skal paragraf. Det vil understøtte kommunens overholdelse af vejledningspligten, som Task Force har gjort opmærksom på.

Som det er i dag kan der bevilliges hjælp, som ikke er muligt for den enkelte familie eller borger at gøre brug af. Det kan f.eks. være § 85 socialpædagogisk støtte. Den støtte leveres af kommunens eget korps.

Men hvis borger ikke trives med fremmede mennesker i sit hjem, så kan hjælpen ikke bruges og borger står derfor, med et udækket hjælpebehov.

Derfor skal det ikke være op til sagsbehandlerne at beslutte, hvordan hjælpen skal tilrettelægges. Borgerne skal frit kunne tilrettelægge hjælpen, så den passer ind i deres hverdag.

Selvbestemmelse er en del af Handicap- og Psykiatripolitikken, og derfor skal det selvfølgelig også afspejles i kvalitetsstandarderne.

Det er med i budgetaftalen for 2023, at der skal undersøges hvor det er muligt, at give frit valg lovgivningsmæssigt. Det skal vi arbejde videre med i udvalget. Det er en mærkesag, og Nye Borgerlige stemmer ikke for kvalitetsstandarderne, før det er endelig udmøntet.

Det bliver ikke dyrere for kommunen at give frit valg, for pengene vil blot følge borgeren.

Den visiterede hjælp vil kunne ændres indenfor den samme§, og de samme økonomiske rammer.

Men det handler om respekt for borgernes liv og retten til selvbestemmelse.

Andre artikler fra denne uge