Nye boliger på Mejerigårdsvej

0

LYNGERUP: Udvalget for Plan og teknik har besluttet at sende forslag til lokalplan 148 og kommuneplantillæg 027 i offentlig høring i fire uger.

Planen åbner mulighed for dobbelthuse på Mejerigårdsvej 23 B-F i Lyngerup. Den gældende lokalplan giver alene mulighed for at opføre enfamiliehuse.

Boligområdet i den østlige del af Lyngerup er på cirka 4.500 m2. Området er i dag udstykket i fire parceller samt et friareal med vejadgang og sti. Området er ubebygget.

Med kommuneplantillægget gives der mulighed for både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, i 1,5 etager, maksimalt bygningshøjde på 8,5 meter og med en bebyggelsesprocent på 30.

Den eneste ændring med kommuneplantillægget er, at tæt-lav boligbebyggelse i form af dobbelthuse bliver en mulighed.

Lokalplanforslaget sikrer blandt andet, at bebyggelsen opføres som længehuse med tegldækkede saddeltage, fagdelte vinduer og pudsede facader og at de nye parceller udstykkes med minimumsgrundstørrelse på 400 m2.

Nyt vejnnavn

Ejeren af Mejerigårdsvej 25 har foreslået – og Plan og teknik har godkendt – at den nye vej kommer til at hedde Jens Nielens Vej.

Efter Jens Christian Nielsen, også kaldt Jens Nielen, der stiftede Hornsherreds rideklub i 1937. Jens Christian Nielsen boede på Mejerigården.

Historisk forening i Jægerspris er blevet hørt med henblik på at foreslå et navn til den nye vej.

På arealet, hvor de nye boliger skal opføres, lå engang Hornsherreds første Ridehus, opført i 1942 på et stykke jord skænket af gårdejer Jens Christian Nielsen, Mejerigården i Lyngerup. Det var borgerne i Lyngerup, som samlede penge ind i hele Hornsherred og fik opført ridehuset.

Den nuværende ejer af Mejerigårdsvej 25 er barnebarn af Jens Christian Nielsen. Hornsherreds Rideklub eksisterer den dag i dag. På Mejerigården er der i dag hestepension.

Historisk Forening i Jægerspris har oplyst, at Foreningen i to bøger har beskrevet Jens Christian Nielsen og hans store virke – i ”Højt til Hest i Horns Herred” og i ”Lyngerup – en landsby i Horns Herred”.

Der er lagt vægt på, at det foreslåede vejnavn har en ”historisk” tilknytning til Lyngerup.

Share.

About Author

Avatar photo