Nye aktivitetsområder på tre skoler

Nye aktivitetsområder på tre skoler

FREDERIKSSUND: Skolegårdene på tre af Frederikssund Kommunes folkeskoler har fået et løft og er blevet meget sjovere for eleverne at lege i.
I forrige uge fik Jægerspris Skole og Slangerup Skole afdeling Byvang indviet deres nye aktivitetsområder, i efteråret 2016 fik Fjordlandsskolen indviet deres nye skolegård.
Skolegårdene har fået et tiltrængt løft, så eleverne får endnu mere lyst til at bruge deres frikvarterer på leg og bevægelse. Det glæder både elever, skoleledere og politikere sig over.
– Det er dejligt at se, at de penge vi i Uddannelsesudvalget bevilligede til forbedring af skolegårdene, er blevet brugt fornuftigt. Det er vigtigt for eleverne at have noget sjovt at tage sig til i frikvartererne, og at skolegården lægger op til bevægelse og leg, siger Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), formand for Uddannelsesudvalget.

Parkour, scene og trampolin
På Jægerspris Skole er der glæde over de nye udendørs faciliteter. På afdeling 90, hvor 0. til 4. klasse hører til, er der kommet en ny dansescene med spejlvægge, mens der på nr. 100 er kommet en parkourbane med en tomands basketballbane og trampoliner til eleverne i 5. til 9. klasse.
– Vi er rigtig glade for de to nye aktivitetsområder. Især nr. 100 har manglet muligheder for aktivitet for eleverne. Vi kan også se, at området har været brugt flittigt siden det stod færdigt. Dansescenen på nr. 90 kan også bruges i undervisningen, da den giver mange muligheder for at kombinere bevægelse og læring. For eksempel skal børnene være aktive for at få den musicball, der står midt på scenen, til at afspille musik, fortæller Nina Gregers Faxe, skoleleder på Jægerspris Skole.
Det har også været vigtigt for skolen, at de nye aktivitetsområder kan bruges af de lokale borgere uden for skolens åbningstid.
På Slangerup Skole afdeling Byvang har elevrådet været med til at bestemme, hvad der skulle være i skolegården. På baggrund af input fra resten af skolens elever har de valgt et klatrestativ, trampoliner og en klatrebane. Der er altid nogen ude at lege på de nye redskaber, og især trampolinerne er der kø til.
Borgmester John Schmidt Andersen var på både Jægerspris og Slangerup Skole for officielt at indvie de nye områder.
– Det har været godt at besøge begge skoler og se de tre nye områder. Når man ser eleverne bruge det, er man ikke i tvivl om, at de er glade for det. Vi ved, at det er vigtigt for børn at bevæge sig og kunne være kreative, og så er det nødvendigt med nogle områder, som de har lyst til at bruge, fortæller borgmester John Schmidt Andersen (V).

Foto: Frederikssund Kommune

Andre artikler fra denne uge