Ny strategi for træer på kommunale arealer

Ny strategi for træer på kommunale arealer

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Frederikssund Kommunes udvalg Klima, natur og energi har på deres seneste møde vedtaget en træstrategi for træer på kommunale arealer.

Formålet med træstrategien er at værne om kommunens værdifulde træer.

Træer skal bevares

Strategiens hovedbudskab er, at kommunens træer er værdifulde, og så vidt muligt skal bevares.

Der skal så vidt muligt plantes flere nye træer eksempelvis i byudviklingsområder og i skovrejsningsområder i samarbejde med Naturstyrelsen.

Træstrategien har været i høring i Grønt Forum i foråret 2021.

Den endelige godkendelse af træstrategien blev udskudt, indtil arbejdet med kommunens naturstrategi var færdiggjort.

Implementeringen af kommunens ambitiøse træstrategi vil foregå gradvist.

Allerede i 2023 forventer administrationen at påbegynde første skridt, som er udarbejdelsen af konkrete retningslinjer for pleje af kommunens træer.

Man kan finde træstrategien på kommunens side om strategier.

Andre artikler fra denne uge