Ny plan sætter fokus på børns sundhed

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: De første år af et barns liv har afgørende betydning for dets udvikling og trivsel. Frederikssund Kommune ønsker derfor, med en ny plan for udvikling af kommunens Sundhedspleje, at styrke børns sundhed og trivsel. 

Planen er fire-årig og prioriterer og retningssætter Sundhedsplejens indsatser i de kommende år. 

Både indsatser, der retter sig mod spædbørn og deres familier samt indsatser, der retter sig mod skolebørn.

Med planen fastslås det:

At alle børn og unge har en sund opvækst med gode forudsætninger for et sundt voksenliv.

At børn, unge og deres forældre oplever en god og professionel service, der tager afsæt i det enkelte barns sundhed og trivsel. 

At Sundhedsplejens faglige miljø og kvalitet udvikles optimalt.

At Sundhedsplejen fortsat bidrager til et konstruktivt og veludbygget samarbejde omkring børn og unges udvikling.

Samtidig peger planen på, at bedre fysiske rammer for Sundhedsplejens arbejde kan forbedre mulighederne for at skabe gode borgerrettede aktiviteter og bedre fagligt samar-bejde og sparring.

– Med planen får vi et meget bedre fundament for i fremtiden at udvikle vores sundhedsindsatser rettet mod kommunens mange børn. Samtidig har vi i budgetaftalen for 2021 – 24 besluttet at flytte Sundhedsplejen til nye lokaler ved siden af Jordemoderklinikken på Frederikssund Hospital. Dermed får sundhedsplejerskerne og jordemødrene et langt tættere samarbejde om kommunens nyfødte og deres familier, fortæller formand for Social- og Sundhedsudvalget, Susanne Bettina Jørgensen (A).

De nye lokaler giver også forældre og børn bedre mulighed for at deltage i et åbent hus tilbud, gruppeaktiviteter mm. 

Sundhedsplejen flytter ind i de nye lokaler i starten af 2021.

Deltag i debatten
Share.

About Author