Ny naturstrategi vedtaget

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Naturstrategi 2022 – 2027 er titlen på den nye naturstrategi, som Byrådet vedtog på byrådsmødet den 27. april 2022.

Naturstrategien er udarbejdet i 2021 og har været drøftet i fagudvalgene under Byrådet og har været i offentlig høring hen over nytår.

Derudover har Grønt Forum, Nationalpark Skjold-
ungernes Land og Naturstyrelsen været inddraget i arbejdet med strategien, der altså nu er endeligt vedtaget.

Vision

Den overordnede vision for naturstrategien er, at:

– ”Frederikssund Kommune vil tage ansvar for at passe på naturen og bidrage til både at bremse tabet af og øge biodiversiteten. Derfor vil vi bevare og udvikle naturområder i kommunen og invitere natur og biodiversitet ind i vores byer”.

– ”Vi vil være en kommune, hvor mennesker og natur kan udfolde sig side om side, og hvor borgere har adgang til forskelligartede naturoplevelser og gode muligheder for at være i naturen – på naturens præmisser.”

Visionen skal opfyldes ved dels at samarbejde med blandt andet borgere, virksomheder og organisationer og dels ved at lave planer for, hvordan målsætningerne skal nås.

Indsatsområder

Naturstrategien fokuserer på fire forskellige indsatsområder, der tilsammen favner den forskelligartede natur, der findes i Frederikssund Kommune.

De fire indsatsområder er:

Naturen på land.

Vand og kyster.

Bynatur og biodiversitet.

Naturoplevelser.

For hvert indsatsområde sætter naturstrategien retning med overordnede målsætninger for naturen og beskriver konkrete indsatser til at opnå målsætningerne.

Samtidig med vedtagelsen af Naturstrategi 2022 – 2027 satte Byrådet arbejdet i gang med at lave en handlingsplan, der skal udmønte naturstrategien.

Share.

About Author