Ny klippekortsordning på omsorgscentrene

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE:

Med budgetaftalen for 2022 blev der afsat to millioner kroner årligt til en ny klippekortsordning på kommunens omsorgscentre, som beboerne kan bruge til aktiviteter efter eget valg. Eksempelvis assistance, ledsagelse eller samvær med plejepersonalet. Beboerne på plejecentrene havde fra medio 2017 til 2019 mulighed for at anvende en halv times ekstra hjælp om ugen i den daværende klippekortsordning, som dengang var finansieret af puljemidler. Med den nye klippekortsordning vil beboerne på de fem omsorgscentre fremover være visiteret til en halv times ekstra hjælp hver anden uge. Beboerne kan bruge klippene til aktiviteter på omsorgscentret eller til ledsagelse uden for omsorgscentret. På baggrund af dialog med omsorgscentrene har administrationen anbefalet, at ordningen først starter fra 1. marts 2022, da det ikke er praktisk muligt at være klar fra 1. januar. Klip for januar og februar, i alt fire klip pr. beboer, kan spares op til afholdelse resten af året.

Sagen har været sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Handicaprådet har ingen kommentarer til den konkrete udmøntning af ordningen ud over, at man synes, det er trist og forstemmende, at personalet på omsorgscentrene er så presset, at beboerne ligefrem skal bruge klippekortsordningen for at tilkøbe tid til samvær en halv time hver anden uge. Velfærdsudvalget har på sit december-møde godkendt, at klippekortsordningen sættes i værk til marts.

Share.

About Author