Nu kan Willumsens Museum søge fonde

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Det var et enigt Byråd, der bakkede op om, at Willumsens Museum søger eksterne fondsmidler, der kan opkvalificere museets cafe, værksted og indgangsparti, så det lever op til nutidens krav til et moderne museum.

– Byrådet har i årene 2021-2024 afsat 41,2 millioner kroner til renovering af blandt andet museets magasinforhold. Nu har vi i Byrådet også sagt god for, at museet søger ekstra midler i omegnen af 15 millioner kronertil at lave nyt værksted til billedskolen, udbygge cafeen med et køkken, så der kan serveres varm mad og gerne en ny og bedre parkeringsplads. 

– Det glæder mig, at alle er enige og står bag ønsket om et endnu bedre museum for kommunens borgere og de gæster og turister, som kommer hertil, fortæller borgmester John Schmidt Andersen (V).

Bevaring for eftertiden
Fondsmidlerne er et led i, at Willumsen står overfor et stort renoveringsprojekt, der skal sikre, at museet fremover kan leve op til sin forpligtelse om at bevare sin samling for eftertiden. 

Og når der nu skal laves en større indsats for bevaringsklimaet, ønsker museets ledelse og bestyrelse at gribe muligheden for også at gøre museet endnu bedre for publikum.

– Moderniseringen af de udvalgte publikumsområder er et helt centralt led i at gøre museet til et oplagt udflugtsmål for borgere og gæster i alle aldre – ikke bare en gang, men gerne mange gange. Og med bedre faciliteter for gæsterne vil vi få en endnu mere fremtrædende position blandt attraktionerne inden for turistsamarbejdet VisitFjordlandet, udtaler museets bestyrelsesformand Ole Find.

Mest ambitiøse opgradering
Willumsens Museum er et kommunalt museum som modtager statsstøtte. Museet blev indviet i 1957. Bygningen er tegnet af arkitekt Tyge Hvass. Denne fløj står stadig, som den blev opført i 1957.

I 2005 fik museet en tilbygning tegnet af arkitekt Theo Bjerg. Frederikssund Kommune bevilligede 1,5 millioner kroner og staten fem millioner til tilbygningen. De resterende midler kom fra private fonde.

I 2010-2011 forsøgte museet at rejse fondsmidler til en renovering af den gamle del af museet med henblik på en forbedring af bygningens klimaforhold. Frederikssund Kommune afsatte i 2010 en anlægsbevilling på 4,3 millioner kroner til renoveringsprojektet. Projektet blev dog aldrig realiseret og kommunens anlægsbevilling ikke brugt.

Renoveringen af museets magasin og de planlagte forbedringer af forholdene for museets gæster er således den største og mest ambitiøse opgradering af Willumsens Museum, siden det blev etableret i 1957. 

Når disse forbedringer er gennemført, vil museets unikke samling være sikret for fremtiden og stedet vil fremstå som et endnu mere attraktivt udflugtsmål for både børn og voksne.

Foto: Elisabeth Tuxen.

Deltag i debatten
Share.

About Author