Novafos fremtidssikrer vandforsyningen i Frederikssund Kommune

0

Prøveboringer efter rent grundvand under Svanholm Gods skal sikre rent drikkevand til forbrugerne.

FREDERIKSSUND KOMMUNE: De seneste år er der gentagne gange fundet pesticider og nedbrydningsprodukter i grundvandet

landet over. 

Alt drikkevand fra Novafos overholder Miljøstyrelsens kravværdier, men enkelte stoffer giver anledning til at følge udviklingen tæt og se på nye steder at bore efter rent grundvand.

– Flere af stofferne er forbudte at anvende i dag, men det tager mellem 30 og 50 år fra et sprøjtemiddel anvendes på marken, til vi måske
finder det i vores vandboringer. Derfor er vi nødt
til at forberede os på, at
situationen kan forværres. Det er årsagen til, at vi starter de nye prøveboringer, fortæller  Bo Lindhardt, vicedirektør og vandchef i Novafos.

Høje forventninger om rent grundvand
I denne måned går Novafos i gang med at undersøge grundvandet ved Svanholm Gods. 

Svanholm Gods har i et par generationer været drevet som et økologisk landbrug, og lige netop det gør grundvandsressourcen under landbruget ekstra interessant, fordi sandsynligheden for, at grundvandet her er belastet af pesticider, er meget lille.

Novafos og Svanholm Gods har været i dialog et års tid om undersøgelsen, og det er aftalt, at Novafos laver to prøveboringer. 

Boringerne skal give viden om, hvordan forholdene er helt lokalt og belyse, hvordan en permanent, fremtidig indvinding vil påvirke omgivelserne.

Ny vandindvinding skal være bæredygtig
Resultaterne fra prøveboringerne skal bruges til at lave grundvandsmodelberegninger. 

Beregningerne bruges for at kunne fastlægge, hvad der er bæredygtigt, hvilket igen skal danne basis for et forslag til et konkret projekt og en ansøgning til Frederikssund Kommune om en indvindingstilladelse.

– Der er mange forhold, som skal gå op i en højere enhed, når vi undersøger for nye grundvandsressourcer. Ét er vandkvaliteten, men lige så vigtigt er det, at der i fremtiden vil være nok grundvand. Ikke kun til forbrugerne, men også til markvanding, søer og vådområder. Vi skal sikre os, at vi ikke løser ét problem, for så at skabe nye, understreger Bo Lindhardt.

Deltag i debatten
Share.

About Author