Naturpleje ved Kignæs Havn

0

I weekenden har Frederikssund Kommune udført naturpleje på det tilgroede strandengsareal ved Kignæs Havn.

KIGNÆS: Frederikssund Kommune har ansvaret for at pleje mange af de lysåbne strandenge, der findes langs fjordene.

Strandengene er hjem for en lang række dyre- og plantearter, der har brug for meget sollys, og derfor består naturplejen af strandengene i, at træer og buske skæres ned. Derved gives der plads til de mange lyskrævende arter.

Det tilgroede område ved Kignæs Havn er blevet ryddet flere gange, men det er efterhånden en del år siden sidste gang.

Lige når den store skovningsmaskine har kørt, kan det se voldsomt ud. Men der er taget alle de forholdsregler, der kan tages, for at naturen beskadiges mindst muligt, fortæller kommunen.

Skovningsmaskinen kører med ekstra brede dæk, så jordbunden ikke beskadiges, og arbejdet udføres udenfor fuglenes ynglesæson, og efter at urterne er afblomstret.

Selv om området i en kort periode vil se medtaget ud, vil det i løbet af kort tid få et naturligt udtryk igen.

Share.

About Author

Avatar photo