Nationalparken og Skibby Aktive øger samarbejdet

0

Nationalpark Skjoldungernes Land og foreningen Skibby Aktive for Fjordlandet har i flere år haft et tæt samarbejde om at øge oplevelsesmulighederne i Hornsherred. Nu styrker de samarbejdet gennem ansættelse af en fælles medarbejder.

FJORDLANDET: – Det stod hurtigt klart, da vi for en del år siden havde vores første møde med nationalparken, at vi havde meget tilfælles, fortæller Morten Kremmer, formand for Skibby Aktive. 

– Faktisk så meget, at vi allerede på det første møde aftalte, at vores forening skulle trække i arbejdstøjet og understøtte udførelsen af nogle opgaver i Skibby-området, smiler formanden. 

Siden har Skibby Aktive og nationalparken haft et tæt samarbejde om udvikling af oplevelser i området. 

Og nationalparken har i flere omgange doneret midler til Skibby Aktives initiativer såsom børnebogen ”På eventyr i Hornsherred” og Hornsherreds NATURekspres. 

Professionel opbakning
– Samarbejdet med nationalparken har vist sig at have afgørende betydning for vores mulighed for at bidrage til udviklingen af området. Nationalparken har fra begyndelsen forstået, at en velorganiseret og initiativrig forening har brug for og kan komme langt med professionel opbakning, fortsætter Morten Kremmer. 

– På et økonomisk plan giver det jo muligheder for nye initiativer udenom langsommelig og udfordrende fundraising, som en forening måske heller ikke lige har kompetencerne til. Men det vigtigste er faktisk, at en professionel organisation har troet på os, fortæller Morten Kremmer. 

– Det skaber en glæde og en lyst blandt vores frivillige til at skabe mere. 

Projektkoordinator
– Nu har vi så taget det næste skridt, hvor vi sammen søger en projektkoordinator, der dels skal understøtte nationalparkens udviklingsarbejde på Selsø Slot, dels understøtte Skibby Aktive i vores arbejde med formidlings- og turismeudvikling. 

– Jeg kan lige så godt sige, at jeg har svært ved at få armene ned, smiler Morten Kremmer. 

– I Skibby Aktive har vi de sidste par år løbende købt konsulentbistand til vores store projekter. Men drømmen har hele tiden været at få en medarbejder med udviklings- og koordineringsevner. 

– At vi så får en medarbejder, som binder os tættere sammen med nationalparken, gør det kun bedre.

– Ja, istemmer nationalparkchef, Anders Bülow.  Sammen står vi jo stærkere, og det kommer til at give flere aktiviteter og mere udvikling i den nordlige del af nationalparken. 

– Jeg er sikker på, at der kan opstå en virkelig fin synergieffekt mellem vores og Skibby Aktives frivillige, når der sidder en dygtig medarbejder, der samler dem. 

– En af nationalparkens vigtigste opgaver er jo at udvikle området ved inddragelse og samarbejde med lokale kræfter. Så vi er også begejstret for et tættere samarbejde, fortæller Anders Bülow.

Han slutter med en opfordring: 

– Hvis du har gode kommunikations-, koordinerings- og samarbejdsevner, så søg stillingen senest 12. juni.    

Deltag i debatten
Share.

About Author