Mere skov i Skibby

0

SKIBBY: Naturstyrelsen Midtsjælland har i samarbejde med Frederikssund Kommune etableret den nye skov Nordmandsskoven ved Skibby. Lokale interessenter og Frederikssund Kommune deltog i et skovrejsningsråd, der bidrog til planlægningen af skoven, forud for tilplantningen i 2018.

Skovens primære formål er at beskytte områdets grundvandsreserver, men skoven har også en stor rekreativ værdi, og bliver med tiden er værdifuldt levested for dyr og planter.

Nordmandsskoven har i dag et areal på cirka 27 hektar, men Naturstyrelsen har netop opkøbt yderligere 23 hektar tilstødende jord, nord for skoven, der nu skal tilplantes med skov.

Naturstyrelsen ønsker at inddrage lokale interessenter i planlægningen af skov-
udvidelsen, og har derfor taget kontakt til tidligere medlemmer af skovrejsningsrådet for at orientere om den kommende skovudvidelse og for at afklare, om de tidligere medlemmer fortsat er interesserede i at deltage i skovrejsningsrådet.

Byrådet udpegede 4. december 2017 de to byrådsmedlemmer Tina Tving Stauning (A) og Jørgen Bech (V) til skovrejsningsrådet. Udpegningen var gældende i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021. Klima, energi og natur har på det seneste udvalgsmøde anbefalet Byrådet, at Jørgen Bech (V) og Jesper Wittenburg (A) udpeges som medlemmer af rådet.

Foruden Frederikssund Kommune og Naturstyrelsen har følgende lokale interessenter tidligere deltaget i skovrejsningsrådet: Skibby Aktive for Fjordlandet, Det Danske Spejderkorps, Friluftrådet og Danmarks Naturfredningsforening.

Foto: Steen Westh

Share.

About Author

Avatar photo