Mental trivsel i beredskabet

Mental trivsel i beredskabet

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Stormflod, personpåkørsel, ildebrand og trafikuheld er blot nogle af de hændelser som brandfolk kan være ude for, når de er ude på indsatser. 

Mens der i mange år har været stort fokus på det fysiske arbejdsmiljø, så er beredskabet nået langt – men endnu ikke i mål – når det gælder det psykiske arbejdsmiljø. 

Det har Frederiksborg Brand & Redning sat sig for at ændre på ved at fokusere på, hvordan de kan øge den mentale trivsel hos deres brandfolk. For uanset hvor psykisk robuste brandfolk er, så er det fortsat et job, hvor mennesker udsættes for ”unormale” hændelser.

Fire brandstationer
I partnerskab med foreningen DareGender og med støtte fra Velliv Foreningen skal et nyt projekt sætte fokus på brandfolks mentale trivsel. 

Fire brandstationer i Frederiksborg Brand & Redning kommer til at danne grobund for en omfattende kortlægning af den mentale trivsel. 

Undersøgelsen skal udmunde i tre indsatspakker, der giver konkrete redskaber til, hvorledes det generelle psykiske arbejdsmiljø kan øges og særligt, hvorledes der i endnu højere grad kan ydes kollegastøtte på både medarbejder- og lederniveau.

Projektet handler ikke kun om mental trivsel på brandstationen, men også om, hvordan brandfolkenes familier og arbejdspladser kan være med til at styrke brandfolkenes mentale trivsel.

Projektet støttes af Velliv Foreningen, der har bevilget 665.000 kr. til at undersøge det psykiske arbejdsmiljø i beredskabet.

Andre artikler fra denne uge

Husmændene på Egholmmarken


Af Historisk Vejleder for Nationalpark ”Skjoldungernes Land”Karl-Johan Rubæk Gershøj Havnevej 9 4070 Kirke Hyllinge KIRKE HYLLINGE: Efter Reformationen i 1536,

Læs mere »

Kropsfikseret læsning


Af kulturformidler Signe Schroll Feldmeier Frederikssund Bibliotekerne i samarbejde med eReolen LITTERATUR: Siden 10’erne har mange danske forfattere haft et

Læs mere »